105,8 FM | 106,7 FM | 90,9 FM Dolny Śląsk
28 lutego 2024 - środa Imieniny: Romana, Ludomira, Lecha
105,8 FM | 106,7 FM | 90,9 FM Dolny Śląsk
28 lutego 2024 - środa Imieniny: Romana, Ludomira, Lecha

*** MUZYCZNE RADIO W CYFROWYM SYSTEMIE DAB+ W CAŁEJ POLSCE: * Warszawa: kanał 11B * Wrocław: kanał 12B, nadajnik na budynku Sky Tower * Katowice: kanał 10B, nadajnik na budynku Altus * Łodź: kanał 10C * Gdańsk: kanał 5C, nadajnik na budynku Olivia Star * Kraków: kanał 9A * w woj. małopolskim i podkarpackim: kanał 10B * woj. śląskie: kanał 5B z dwóch nadajników * Opole: kanał 10C * Szczecin: kanał 12B * Andrychów: kanał 8D ***                  

Breaking News
28 lutego 2024 - środa | Imieniny: Kamila i Szymona | NAJLEPSZE HITY NA DZIEŃ DOBRY

1701851760

Konwent Marszałków Województw RP obradował w Dolnośląskim Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej


Pół roku temu Dolny Śląsk przejął przewodnictwo w Konwencie Marszałków Województw RP. Pierwsze posiedzenie gremium odbyło się we wrześniu w Karpaczu podczas Forum Ekonomicznego. Wczoraj (05.12) miały miejsce kolejne obrady, które poświęcone zostały gospodarowaniu odpadami oraz polityce zdrowotnej. Nasz region przewodzi Konwentowi do końca roku.

- Gospodarka odpadami i programy polityki zdrowotnej to najważniejsze tematy, o których dyskutowaliśmy podczas drugiego posiedzenia Konwentu Marszałków Województw RP na Dolnym Śląsku. To ważne kwestie, które dotyczą w mniejszym lub większym stopniu każdego regionu – mówi marszałek Cezary Przybylski. - W przyszłym roku przewodnictwo w Konwencie Marszałków przejmuje województwo śląskie. Tematy, które poruszyliśmy są tak obszerne, że z pewnością kontynuowane będą podczas kolejnych posiedzeń i spotkań Zespołów Roboczych – dodaje marszałek.

Obrady konwentu zorganizowano w Dolnośląskim Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej. Najważniejsze tematy to nielegalne składowanie odpadów, zwłaszcza w zakresie finansowania ich unieszkodliwiania oraz programy polityki zdrowotnej ze szczególnym uwzględnieniem dostępności do specjalistycznych świadczeń medycznych. Wśród zaproszonych gości, oprócz marszałków województw znaleźli się również przedstawiciele Prokuratorii Generalnej, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Administracji Skarbowej, Głównego Inspektora Transportu Drogowego, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Uczestnicy przyjęli także dwa oficjalne stanowiska. Pierwsze dotyczy konieczności przeprowadzenia wcześniejszych aktualizacji wojewódzkich planów transformacji. Jest to działanie niezbędne do realizacji projektów i podjęcia działań planowanych do dofinansowania z funduszy unijnych, które nie zostały bezpośrednio wskazane w już zatwierdzonych planach, jednakże pozostają w zgodności z Mapą Potrzeb Zdrowotnych na lata 2022-2026 i Krajowym Planem Transformacji na lata 2022-2026 oraz dokumentem strategicznym „Zdrowa Przyszłość. Ramy strategiczne dla systemu ochrony zdrowia na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r.”.

Drugie z przyjętych wspólnie stanowisk dotyczyło powołania zespołu koordynatorów do spraw polityki przestrzennej przy Związku Województw RP. Powołanie Zespołu jest podyktowane koniecznością podjęcia wspólnych, zintegrowanych działań na rzecz wzmocnienia roli polityki przestrzennej na poziomie regionalnym. W skład Zespołu powinni wejść przedstawiciele jednostek odpowiedzialnych za planowanie przestrzenne oraz strategiczne na poziomie regionalnym, reprezentujący każdy spośród 16 samorządów województw. Zespół będzie stanowił forum współpracy międzyregionalnej, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w dziedzinie planowania przestrzennego. Jego zadaniem będzie wsparcie doradcze Związku Województw RP w sprawach związanych z planowaniem przestrzennym, do których należy w szczególności formułowanie wniosków, uwag, opinii, rekomendacji i stanowisk oraz współpraca ze stroną rządową, samorządami lokalnymi i innymi jednostkami.

Konwent Marszałków Województw RP ma za zadanie reprezentować interesy regionów. Podczas spotkań m.in. analizuje propozycje zmian w ustawach i innych aktach prawnych oraz omawia aktualne problemy samorządów wojewódzkich. Każde takie spotkanie kończy się wypracowaniem oraz podpisaniem wspólnych stanowisk dotyczących spraw istotnych dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionów. Następnie dokumenty te trafiają do premiera, ministrów i parlamentarzystów, co wielokrotnie już doprowadziło do korzystnych dla samorządów zmian w aktach prawnych.

Natomiast dzisiaj (06.12) zapraszamy wszystkich między godz. 12 i 14 na początek akcji Bezpieczna Zima 2023/24