105,8 FM | 106,7 FM | 90,9 FM Dolny Śląsk
24 kwietnia 2024 - środa Imieniny: Horacego, Feliksa, Grzegorza
105,8 FM | 106,7 FM | 90,9 FM Dolny Śląsk
24 kwietnia 2024 - środa Imieniny: Horacego, Feliksa, Grzegorza

*** MUZYCZNE RADIO W CYFROWYM SYSTEMIE DAB+ W CAŁEJ POLSCE: * Warszawa: kanał 11B * Wrocław: kanał 12B, nadajnik na budynku Sky Tower * Katowice: kanał 10B, nadajnik na budynku Altus * Łodź: kanał 10C * Gdańsk: kanał 5C, nadajnik na budynku Olivia Star * Kraków: kanał 9A * w woj. małopolskim i podkarpackim: kanał 10B * woj. śląskie: kanał 5B z dwóch nadajników * Opole: kanał 10C * Szczecin: kanał 12B * Andrychów: kanał 8D ***                  

Breaking News
24 kwietnia 2024 - środa | Imieniny: Kamila i Szymona | NAJLEPSZE HITY NA DZIEŃ DOBRY

1698393300

Rozstrzygnięto JBO na rok 2024


Na realizację Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego w roku 2024 przeznaczono kwotę
3 100 000,00 zł. W dniach 22 maja - 12 czerwca przeprowadzono nabór propozycji projektów,
w ramach którego wpłynęło 39 wniosków, z tego:

-        19 wniosków na projekty inwestycyjne,

-        7 wniosków na projekty oświatowe ,   

-        9 wniosków na projekty społeczne,

-        4 wnioski na projekty zielone.

1 wniosek nie przeszedł oceny formalnej, a spośród 38 wniosków poddanych ocenie merytorycznej, pozytywnie zaopiniowano 28, z tego:

-        11 wniosków inwestycyjnych;

-        6 wniosków oświatowych;

-        9 wniosków społecznych;

-        2 wnioski zielone.

W dniach 5 - 19 października br.  trwało głosowanie na projekty. Głosy można było oddawać za pomocą platformy elektronicznej umieszczonej na stronie jbo.jeleniagora.pl lub osobiście w ogólnodostępnych stanowiskach do głosowania zlokalizowanych w Urzędzie Miasta Jelenia Góra przy Pl. Ratuszowym
i przy ul. Sudeckiej, w filiach Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej przy ul. Różyckiego, Cieplickiej, Wrocławskiej  i przy Pl. Piastowskim oraz w Muzeum Miejskim „Dom Gerharta Hauptmanna”.

W głosowaniu wzięło udział 4 625 mieszkańców naszego miasta, w tym 3 414 kobiet oraz 1 211 mężczyzn. 4 583 osób głosowało poprzez platformę elektroniczną, natomiast  42 osoby zagłosowały za pośrednictwem asystenta wprowadzającego dane z wypełnionej karty papierowej w punktach do głosowania.

Na projekty Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2024 oddano łącznie 15 979 głosów. Mieszkańcy Jeleniej Góry do realizacji wybrali następujące projekty:

                Projekty inwestycyjne (pula środków przeznaczonych na ich realizację – 1 800 000,00 zł) :

                1.    Plac Zabaw Wspinaczkowy w stylu leśnym na Wzgórzu Kościuszki w Jeleniej Górze;

liczba głosów - 863

wartość projektu - 500 000,00 zł;

2.   Brzozowy zakątek na Zabobrzu- miejscem do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców; liczba głosów - 672

wartość projektu - 399 980,00 zł;

3.    Mała architektura wokół wieży na Sołtysiej Górze;

liczba głosów - 637

wartość projektu - 500 000,00 zł;

 4.     Plac zabaw dla dzieci przy ulicy Dembowskiego w Sobieszowie;

liczba głosów – 393

ze względu na wartość projektu, która przekroczyłaby pulę środków na projekty inwestycyjne, projekt będzie realizowany w ograniczonym zakresie – wnioskowana wartość projektu 490 000,00 zł, wartość po ograniczeniu zakresu – 400 110,00 zł.

          Projekty oświatowe (pula środków przeznaczonych na ich realizację – 700 000,00 zł) :

                1.   Bezpieczna strefa relaksu, wypoczynku i zabawy pod chmurką;

liczba głosów – 1 294

wartość projektu - 500 000,00 zł;

 2.    Elektronik-wspieramy aktywność;

liczba głosów – 829

ze względu na wartość projektu, która przekroczyłaby pulę środków na projekty oświatowe, projekt będzie realizowany w ograniczonym zakresie – wnioskowana wartość projektu 464 000,00 zł, wartość po ograniczeniu zakresu – 200 000,00 zł

Projekty społeczne (pula środków przeznaczonych na ich realizację – 350 000,00 zł):

                1.    Jarmark wielkanocny w Jeleniej Górze;

liczba głosów – 748

wartość projektu - 150 000,00 zł;

2.       Rodzinka.jg vol. 3;

liczba głosów – 708

wartość projektu 150 000,00 zł;

 3.       Poznaj Polskę;

liczba głosów - 541

ze względu na wartość projektu, która przekroczyłaby pulę środków na projekty społeczne, projekt będzie realizowany w ograniczonym zakresie – wnioskowana wartość projektu
150 000,00 zł, wartość po ograniczeniu zakresu – 50 000,00 zł

Projekty zielone ( pula środków przeznaczonych na ich realizację – 250 000 zł):

               1.       Zielono w sercu miasta - Rewitalizacja Placu Kościuszki przy ul. Okrzei;

liczba głosów – 2 266

wartość projektu – 250 000,00zł.

Formuła Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2024 została zmieniona w stosunku do lat ubiegłych. Zmiany poprzedzone konsultacjami społecznymi, uwzględniające uwagi zgłoszone przez mieszkańców w ramach prowadzonych konsultacji, to przede wszystkim:

 zniesienie ograniczeń wiekowych osób, które mogą dokonywać zgłoszeń projektów, podpisów na listach poparcia oraz brać udział w głosowaniu (wcześniej – powyżej 16 lat);

-        ograniczenie katalogu w uprawnionych do uczestnictwa w Jeleniogórskim Budżecie Obywatelskim wyłącznie do mieszkańców Jeleniej Góry (wcześniej zgłaszać projekty mogły również osoby prawne mające siedzibę i działające na terenie Jeleniej Góry);

 zniesienie konieczności podawania numeru PESEL w procesie głosowania;

 -        wyodrębnienie z puli środków przeznaczonych na projekty inwestycyjne odrębnej, ograniczonej puli przeznaczonej na projekty oświatowe       wyznaczenie większej ilości punktów do głosowania stacjonarnego zlokalizowanych w różnych częściach miasta umożliwienie Wnioskodawcom uczestnictwa w realizacji zgłaszanych przez nich projektów poprzez zobowiązanie pracowników merytorycznych odpowiedzialnych za ich realizację do bieżącego udzielania Wnioskodawcom informacji na temat harmonogramu, terminu oraz postępu realizacji projektów oraz do konsultowania z Wnioskodawcami wszelkich dokumentacji wytworzonych w ramach realizacji projektów, jak również istotnych zmian, jakie wynikną na etapie przygotowania bądź realizacji, a w przypadku projektów inwestycyjnych, zaproszenie Wnioskodawców do udziału w odbiorze inwestycji.

W terminie od 30 października 2023 r. do 24 listopada 2023 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne w sprawie uzyskania opinii mieszkańców na temat zmienionej formuły JBO 2024 oraz wypracowanie rekomendacji na lata następne.