105,8 FM | 106,7 FM | 90,9 FM Dolny Śląsk
24 maja 2024 - piątek Imieniny: Joanny, Zuzanny

TERAZ
NA ANTENIE

>>

Anna Tarkota

Budzimy Przebojowo!

Teraz
gramy

>>

105,8 FM | 106,7 FM | 90,9 FM Dolny Śląsk
24 maja 2024 - piątek Imieniny: Joanny, Zuzanny

*** MUZYCZNE RADIO W CYFROWYM SYSTEMIE DAB+ W CAŁEJ POLSCE: * Warszawa: kanał 11B * Wrocław: kanał 12B, nadajnik na budynku Sky Tower * Katowice: kanał 10B, nadajnik na budynku Altus * Łodź: kanał 10C * Gdańsk: kanał 5C, nadajnik na budynku Olivia Star * Kraków: kanał 9A * w woj. małopolskim i podkarpackim: kanał 10B * woj. śląskie: kanał 5B z dwóch nadajników * Opole: kanał 10C * Szczecin: kanał 12B * Andrychów: kanał 8D ***                  

Breaking News
24 maja 2024 - piątek | Imieniny: Kamila i Szymona | NAJLEPSZE HITY NA DZIEŃ DOBRY

1696413240

Zakończył się III etap rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków - koniec z przykrym zapachem


Zakończył się III etap rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków przy ul. Lwóweckiej w Jeleniej Górze który  realizowany był w przez ostatnie 3 lata. Zadanie którego koszt wyniósł ponad 41 mln zł. współfinansowane było ze środków pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Efektem jest min. ograniczenie praktycznie do zera uciążliwości zapachowej, zmniejszenie zużycia wody wodociągowej w procesie oczyszczania ścieków czy też sprawniejszy odbiór ścieków w czasie opadów. Mówi Robert Wójcik dyrektor techniczny spółki Wodnik.

1.    I ETAP MODERNIZACJI

I etap rozbudowy i modernizacji oczyszczalni (wybudowanej w 1983 r.) realizowany był
w latach 2004-2007
, przy wsparciu środków unijnych, NFOŚiGW oraz WFOŚiGW, w ramach Projektu nr 2002/PL/16/PE/033 „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze”, obejmującego lata 2002-2009. Projekt został przygotowany wspólnie przez jeleniogórski samorząd   i Spółkę „WODNIK”, a Beneficjentem dofinansowania było Miasto Jelenia Góra.

Wykonawca zadania: firma SKANSKA S.A.

Zmodernizowano część mechaniczną (kratę wstępną, pompownię ścieków surowych, osadnik wstępny), wybudowano nowy ciąg biologicznego oczyszczania (reaktor biologiczny i osadniki wtórne), unowocześniono ciąg unieszkodliwiania osadów ściekowych oraz zbudowano stację kompostowania osadu.

Po modernizacji wydajność oczyszczalni osiągnęła 21 000 m3 na dobę. Nastąpiła poprawa jakości oczyszczonych ścieków odprowadzanych do rzeki Bóbr, redukcja emisji gazów
do środowiska oraz poprawa ochrony przeciwpowodziowej.

W 2010 roku Miejska Oczyszczalnia Ścieków została wniesiona aportem do Spółki przez Właściciela.

 

2.    II ETAP MODERNIZACJI

II etap rozbudowy i modernizacji oczyszczalni realizowany był w latach 2012-2015, przy wsparciu środków unijnych oraz pożyczki z WFOŚiGW, w ramach Projektu nr POIS.01.01.00-00-198/09-00 „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra” obejmującego lata 2007-2015. Projekt był przygotowany i zrealizowany przez Spółkę „WODNIK”.

Wykonawca zadania: firma CADAGUA S.A.

Wybudowano bliźniaczą linię technologiczną (rurociąg tłoczny, drugi reaktor biologiczny, dwa nowe osadniki wtórne), zbudowano nową stację wirówek oraz zmodernizowano część istniejących obiektów, m.in. budynek kraty wtórnej i separatora piasku.

Po modernizacji wydajność oczyszczalni osiągnęła  25 000 m3 na dobę, a ścieki oczyszczone spełniły warunki Dyrektywy 91/271/EWG.

 

3.    III ETAP MODERNIZACJI 

III etap rozbudowy i modernizacji oczyszczalni, realizowany był w latach 2020-2023,
w ramach Projektu „Optymalizacja systemów gospodarki wodno-ściekowej Jeleniej Góry”.

Zadanie współfinansowane ze środków pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kontrakt na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych z Wykonawcą zadania – Instal Kraków S.A. został podpisany 24.11.2020 roku. Wartość kontraktu wyniosła 41 384 634,19 złotych netto.

Firma EKOCENTRUM Sp. z o.o. pełniła obowiązki Inżyniera kontraktu, który kontrolował należytą jakość wykonanych przez Wykonawcę robót.

 4.      Zakres prac zrealizowany w III etapie modernizacji.   

Wybudowano:

ü  budynek krat rzadkich i komory na kanale dopływowym;

ü  dwukomorowy, poziomy piaskownik;

ü  czterokomorowy, pionowy osadnik wstępny;

ü  budynek pompowni flotatu z piaskownika, w którym oprócz pomp flotatu umieszczona została również instalacja wody technologicznej oraz dmuchawy do napowietrzania piaskownika;

ü  pompownię wody technologicznej;

ü  komory zbiorcze osadu wtórnego;

ü  pompownię ciał pływających;

ü  budynek socjalny z kotłownią;

ü  budynek stacji zlewnej;

ü  6 biofiltrów (biokomposterów, hali magazynowej kompostu i wirówek, piaskownika i osadnika wstępnego, krat rzadkich i pompowni ścieków surowych, krat gęstych i pompowni osadu wstępnego, zbiorników osadu) i filtr węglowy stacji zlewnej;

Zmodernizowano:

ü  bioreaktor wybudowany w I etapie modernizacji MOŚ (instalacje technologiczne i urządzenia);

ü  halę kompostowania;

ü  instalację wentylacji w obiekcie kompostowni;

ü  instalację rozdrabniania słomy;

Rozbudowano:

ü  SCADA oraz sieci międzyobiektowe.

 

5.    MODERNIZACJA MIEJSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW - EFEKT ŚRODOWISKOWY

a)    Ograniczenie uciążliwości zapachowej:

       przykrycie obiektów oraz zastosowanie dwustopniowych biofiltrów z wypełnieniem z lawy wulkanicznej zmniejszają emisję siarkowodoru i amoniaku o 99%,

       zabudowanie stacji zlewnej ogranicza efekt odorowy podczas zrzutu nieczystości
z pojazdów asenizacyjnych.

b)   Zmniejszenie zużycia wody wodociągowej w procesie oczyszczania ścieków – zawracane ścieki oczyszczone wykorzystywane są do płukania urządzeń technologicznych (krat
i wirówek).

c)    Zwiększenie przepustowości na wlocie oczyszczalni dzięki zastosowaniu podwójnych krat wstępnych, zapewniających sprawniejszy odbiór ścieków w czasie opadów.

d)   Efektywniejsze i bardziej elastyczne prowadzenie procesu oczyszczania ścieków dzięki zastosowaniu wielokomorowego piaskownika i osadnika wstępnego.

 

6.    MIEJSKA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW w Jeleniej Górze co nas czeka w przyszłości?

Nowa dyrektywa unijna, tzw. „dyrektywa ściekowa”.

Wyzwania:

Ø   uzyskanie neutralności energetycznej przez oczyszczalnię;

Ø   budowa kolejnych stopni oczyszczania ścieków;

Ø   odzysk substancji z osadów.