105,8 FM | 106,7 FM | 90,9 FM Dolny Śląsk
18 maja 2024 - sobota Imieniny: Eryka, Feliksa, Jana

TERAZ
NA ANTENIE

>>

Teraz
gramy

>>

105,8 FM | 106,7 FM | 90,9 FM Dolny Śląsk
18 maja 2024 - sobota Imieniny: Eryka, Feliksa, Jana

*** MUZYCZNE RADIO W CYFROWYM SYSTEMIE DAB+ W CAŁEJ POLSCE: * Warszawa: kanał 11B * Wrocław: kanał 12B, nadajnik na budynku Sky Tower * Katowice: kanał 10B, nadajnik na budynku Altus * Łodź: kanał 10C * Gdańsk: kanał 5C, nadajnik na budynku Olivia Star * Kraków: kanał 9A * w woj. małopolskim i podkarpackim: kanał 10B * woj. śląskie: kanał 5B z dwóch nadajników * Opole: kanał 10C * Szczecin: kanał 12B * Andrychów: kanał 8D ***                  

Breaking News
18 maja 2024 - sobota | Imieniny: Kamila i Szymona | NAJLEPSZE HITY NA DZIEŃ DOBRY

1687429080

Absolutorium budżetowe dla Zarządu Województwa Dolnośląskiego – jest decyzja RIO!


Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła nieważność uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego o nieudzieleniu absolutorium dla Zarządu Województwa Dolnośląskiego, która podjęta została głosami radnych opozycji podczas absolutoryjnej sesji sejmiku w maju br.

- Decyzja Regionalnej Izby Obrachunkowej nie pozostawia wątpliwości, że budżet Dolnego Śląska w 2022 roku był prawidłowo wykonany. Jako zarząd województwa skupiamy się na realizacji inwestycji oraz zadań o charakterze społecznym z myślą o Dolnoślązakach. To budżet, który służy zrównoważonemu rozwojowi całego województwa i dzięki któremu jako samorząd województwa współpracujemy z samorządami lokalnymi z całego regionu – mówi Cezary Przybylski Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

W ocenie Regionalnej Izby Obrachunkowej uchwała sejmiku o nieudzieleniu absolutorium zarządowi województwa za wykonanie budżetu w 2022 roku nie miała merytorycznego uzasadnienia. W uzasadnieniu RIO, odnoszącym się do uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego br., czytamy m.in. „że kwestia udzielenia lub nieudzielenia absolutorium warunkowana być powinna wyłącznie zagadnieniem prawidłowości wykonania budżetu województwa, a nieudzielenie absolutorium poprzedzone być powinno dokonaniem jednoznacznej negatywnej oceny jego wykonania”. W opinii RIO „Dokonana w trakcie sesji absolutoryjnej ocena — ocena negatywna — nie wynikała z kompleksowej analizy wykonania budżetu. W jej trakcie nie padły argumenty odnoszące się do realizacji budżetu jako całości”.

Należy podkreślić, że budżet województwa dolnośląskiego za 2022 rok zamknął się z wysoką nadwyżką budżetową w wysokości blisko 180 mln zł. W 2022 roku samorząd województwa nie zaciągał kredytów, a wykonanie wydatków majątkowych było rekordowe na przestrzeni ostatnich pięciu lat i wyniosło 491 mln zł.

Instytucja absolutorium jest podsumowaniem wykonania budżetu. Stanowi ona element zamykający gospodarkę finansową jednostki samorządu terytorialnego, za prawidłowość której organ wykonawczy ponosi odpowiedzialność. Jednocześnie jeśli Sejmik Województwa, do którego kompetencji należy udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium, nie wykaże i nie uzasadni, że w związku z niewykonaniem istotnych zadań dla społeczności nakreślonych w uchwale budżetowej doszło do kwotowego naruszenia granic wydatków i to z winy organu wykonawczego, to nie może podjąć działań skutkujących nieudzieleniem absolutorium.