105,8 FM | 106,7 FM | 90,9 FM Dolny Śląsk
19 lipca 2024 - piątek Imieniny: Wincentego, Wodzisława, Marcina

TERAZ
NA ANTENIE

>>

Maciej Wowk

DMC

Teraz
gramy

>>

105,8 FM | 106,7 FM | 90,9 FM Dolny Śląsk
19 lipca 2024 - piątek Imieniny: Wincentego, Wodzisława, Marcina

!!! Słuchasz nas online a dziś nagle cisza? Przeczytaj koniecznie artykuł niżej !!!                  

Breaking News
19 lipca 2024 - piątek | Imieniny: Kamila i Szymona | NAJLEPSZE HITY NA DZIEŃ DOBRY

1700841600

Uroczystość barbórkowa w Kopalni Turów


Pracownicy Kopalni Turów, oddziału spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE, wraz z zaproszonymi gośćmi spotkali się dzisiaj (24 listopada) na akademii z okazji zbliżającej się Barbórki.

Na wspólne celebrowanie z turoszowskimi górnikami święta przybyli
m.in. parlamentarzyści, w tym posłowie na Sejm RP Piotr Borys i Arkadiusz Sikora, europosłanka Anna Zalewska oraz dyrektor Departamentu Spraw Międzynarodowych w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik ds. umowy polsko-czeskiej Jakub Gibek. Wśród gości byli także przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej oraz współpracujących z kopalnią spółek, firm
i przedsiębiorstw energetycznych, duchowieństwa, wyższych uczelni, placówek oświatowych, strony społecznej i służb mundurowych. Spółkę PGE GiEK reprezentował Zbigniew Kasztelewicz, p.o. prezes zarządu.

Kompleks Turów ważny dla bezpieczeństwa energetycznego

Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej w przesłanym liście odczytanym przez Krzysztofa Kuśmierowskiego, dyrektora pionu operacyjnego PGE, złożył górnikom wyrazy szacunku oraz życzenia spokoju i satysfakcji z wykonywanej pracy. Podziękował również za odpowiedzialną pracę, zaangażowanie i służbę dla Polski, wskazując na istotny udział kompleksu turoszowskiego w rozwoju regionu i krajowym bezpieczeństwie energetycznym.

Górnicze święto jest okazją, aby podkreślić ważną rolę, jaką pełnią Państwo
w społeczeństwie. Jest to szczególnie istotne właśnie teraz, w obliczu aktualnej sytuacji geopolitycznej na świecie, w której znajduje się również Polska.
W ogromnej mierze to dzięki Państwa odpowiedzialności i pracy, możliwe są niezakłócone dostawy niezbędnej ilości paliwa dla pobliskiej Elektrowni Turów, odpowiedzialnej za 9 proc. krajowego zapotrzebowania na energię
– podkreślił Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Zbigniew Kasztelewicz, p.o. prezes zarządu PGE GiEK przypomniał o istotnej roli kopalni dla zapewnienia godnego bytu tysiącom górniczych rodzin. 

Nie ulega wątpliwości, że pomimo konieczności transformacji krajowej energetyki w kierunku źródeł nisko i zeroemisyjnych, oraz szeregu podjętych już działań
w tym kierunku, to jednak wciąż na barkach górniczej braci spoczywa konieczność zapewnienia paliwa dla naszych największych elektrowni konwencjonalnych.
I jeszcze przez długie lata, o czym jestem przekonany, to właśnie Wy stanowić będziecie opokę gospodarczego rozwoju Polski, umożliwiającego produkcję oraz stabilne dostawy energii z naszych elektrowni do domów milionów Polaków. Elektrownie konwencjonalne, o czym powoli przekonują się również i nasi zachodni partnerzy, to wciąż, obok elektrowni atomowych, jedyne stabilne źródła pozyskiwania energii
- podkreślił Zbigniew Kasztelewicz, p.o. prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Wielkie nakłady na ochronę środowiska

O osiągnięciach kopalni, warunkach pracy turoszowskich górników
oraz codziennych wyzwaniach mówił Sławomir Wochna, dyrektor oddziału. Przypomniał również o działaniach podejmowanych przez kopalnię, które nie są związane bezpośrednio z wydobyciem węgla.

Niezwykle istotną sprawą dla nas są inwestycje w ochronę środowiska. W tym zakresie wypełniamy wszystkie nałożone na nas obowiązki. Uznanie niezależnych ekspertów budzi prowadzona przez nas polityka proekologiczna. Podstawowymi obszarami dotyczącymi tego zagadnienia są przede wszystkim, rekultywacja terenów pogórniczych, oczyszczanie wód kopalnianych oraz zmniejszanie emisji hałasu czy pyłu. Dużym nakładem sił i środków przywracamy naturze zmienione działalnością górniczą obszary w postaci np. ponad 20 mln zasadzonych drzew. Podejmujemy wiele działań na rzecz fauny, tak urokliwej w naszym turoszowskim krajobrazie, jak m.in. montaż koszy lęgowych dla dzikich kaczek. Wraz z Kołem Łowieckim „Diana” z Bogatyni zasiedliliśmy nasze poprzemysłowe tereny, kuropatwą, gatunkiem zagrożonym wyginięciem – wyliczał Sławomir Wochna, dyrektor Kopalni Turów.

Nieodłącznym elementem barbórkowych uroczystości jest wręczanie odznaczeń resortowych i zakładowych, stopni górniczych oraz tradycyjnych kordzików, nadawanych przez Związek Zawodowy „Kadra”. W tym roku Minister Aktywów Państwowych nadał odznakę honorową „Zasłużony dla Górnictwa RP”
33 pracownikom kopalni. Pracowników uhonorowano także stopniami górniczymi Generalnego Dyrektora oraz Dyrektora Górniczego.

Decyzją Dyrektora Kopalni Węgla Brunatnego Turów, za szczególne zasługi
i zaangażowanie na rzecz Kopalni Turów i jej pracowników oraz wzorową współpracę „Złotą Honorową Odznaką Zasłużony Pracownik Turowa” odznaczonych zostało 5 górników.

Uroczystą akademię zakończył występ zakładowej Orkiestry Dętej Kopalni Węgla Brunatnego Turów, pod batutą kapelmistrza Wojciecha Sawickiego.