105,8 FM | 106,7 FM | 90,9 FM Dolny Śląsk
19 lipca 2024 - piątek Imieniny: Wincentego, Wodzisława, Marcina

TERAZ
NA ANTENIE

>>

Maciej Wowk

DMC

Teraz
gramy

>>

105,8 FM | 106,7 FM | 90,9 FM Dolny Śląsk
19 lipca 2024 - piątek Imieniny: Wincentego, Wodzisława, Marcina

!!! Słuchasz nas online a dziś nagle cisza? Przeczytaj koniecznie artykuł niżej !!!                  

Breaking News
19 lipca 2024 - piątek | Imieniny: Kamila i Szymona | NAJLEPSZE HITY NA DZIEŃ DOBRY

1684321680

Najwyższy czas zacząć realnie walczyć z przemocą w jeleniogórskich szkołach


zdjęcie ilustracyjne 

"Musimy zacząć skutecznie zacząć walczyć z przemocą w jeleniogórskich szkołach" - powiedziała nam Anna Korneć-Bartkiewicz Przewodnicząca Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości.  Na najbliższej sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry, będzie chciała  wprowadzić do porządku obrad, projekt uchwały w sprawie przeciwdziałania przemocy wśród dzieci i młodzieży w Jeleniej Górze. To pokłosie zdarzenia z terenu jednej z jeleniogórskich Szkół Podstawowych w której ofiarą padł 12-letni uczeń który przebywał przy boisku szkolnym. Wówczas z placówki wyszły dwie rówieśniczki i zaczęły go dusić .Gdyby nie jego koleżanki, które natychmiast zareagowały mogło dojść do tragedii.

Jelenia Góra, dnia 17 maja 2023 r.

Wojciech CHADŻY Przewodniczący Rady Miejskiej Jeleniej Góry


W imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, działając na podstawie przepisów art. 20 ust. 6 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40 t.j., ze zm.),
wnoszę o wprowadzenie do porządku obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry, 
załączonego do niniejszego wniosku projektu stanowiska Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie 
przeciwdziałania przemocy wśród dzieci i młodzieży w Jeleniej Górze.
Anna Korneć-BartkiewiczPrzewodnicząca
Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w 
Radzie Miejskiej Jeleniej Góry

(Projekt uchwały)
STANOWISKO
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY
z dnia ………………………..
w sprawie przeciwdziałania przemocy wśród dzieci i młodzieży w Jeleniej Górze


Obserwując rosnącą falę agresji i przemocy rówieśniczej wśród dzieci i młodzieży, Rada Miejska 
Jeleniej Góry apeluje o wspólne i szerokie podjęcie działań mających na celu eliminowanie tych 
negatywnych zjawisk z życia najmłodszych mieszkańców Jeleniej Góry.

Obecnie młodzi ludzie w niespotykany dotychczas sposób poddawani są wielu niewłaściwym
bodźcom i wzorcom pochodzącym w szczególności z Internetu i mediów społecznościowych. 
Przekaz jaki otrzymują prowadzi do budowania niewłaściwych stosunków koleżeńskich, braku
poczucia bezpieczeństwa, wykluczenia rówieśniczego, a w konsekwencji sprzyja występowaniu 
i potęgowaniu przemocy rówiesniczej.
Reprezentując jeleniogórski samorząd chcemy tym stanowiskiem nie tylko dostrzec problem 
narastającej przemocy ale przede wszystkim zmobilizować siły i środki, które będą miały na celu
instytucjonalne wsparcie dzieci i młodzieży w umiejętnym doborze przyswajanych przez nich treści, 
weryfikowaniu dostępnych informacji oraz podjęciu szeregu działań mających na celu 
przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej.
Jako Radni Rady Miejskiej Jeleniej Góry zwracamy się z prośbą do Prezydenta Miasta Jelenia 
Góra o sukcesywne wprowadzanie szkolnych systemów interwencji w sytuacji przemocy oraz 
wzmożony nadzór organu prowadzącego nad procesem szkolnej interwencji w sytuacjach 
przemocy rówieśniczej. Ponadto sugerujemy zwrócenie szczególnej uwagi podczas doboru 
tematów konkursów dla organizacji pozarządowych – tak aby jednym z bardziej pożądanych celów
realizacji zadań było wsparcie dzieci i młodzieży w radzeniu sobie ze stresem, przeciwdziałanie
zachowaniom agresywnym, nabywanie umiejętności interpersonalnych. 
Wnioskujemy o opracowanie programów profilaktycznych dedykowanych w szczególności 
uczniom, które wsparłyby szkołę i rodzinę w walce z depresją i wykluczeniem rówieśniczym.

Będąc głęboko poruszeni doniesieniami medialnymi, w których jest mowa o agresji, wykluczeniu, 
bezsilności, okaleczeniach i próbach samobójczych wśród coraz młodszych ludzi, postulujemy 
przeprowadzenie warsztatów nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale też dla rodziców
i nauczycieli na temat czynników depresji oraz umiejętności ich rozpoznawania i szukania pomocy. 
bezsilności, okaleczeniach i próbach samobójczych wśród coraz młodszych ludzi, postulujemy 
przeprowadzenie warsztatów nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale też dla rodziców
i nauczycieli na temat czynników depresji oraz umiejętności ich rozpoznawania i szukania pomocy. 
Żywimy głębokie przekonanie, że zorganizowane współdziałanie jeleniogórskiego samorządu 
z organizacjami pozarządowymi, podmiotami leczniczymi, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, 
służbami ratowniczymi, policją oraz placówkami oświatowymi przyniesie większą świadomość 
narastającego problemu, da narzędzia do przeciwdziałania agresji, a także wiedzę jak 
w pozytywny sposób rozwiązywać konflikty dzieci i młodzieży zarówno w jeleniogórskich szkołach, 
jak i w przestrzeni publicznej.
Tym solidarnym stanowiskiem pragniemy zasygnalizować wagę problemu oraz dać impuls 
do podjęcia szeregu działań i wzmożonego wysiłku na rzecz przeciwdziałania przemocy wśród 
jeleniogórskich dzieci i młodzieży. 

foto: SP 3