105,8 FM | 106,7 FM | 90,9 FM Dolny Śląsk
23 lipca 2024 - wtorek Imieniny: Stwosza, Bogny, Brygidy

TERAZ
NA ANTENIE

>>

Patryk Łasica

Best of

Teraz
gramy

>>

105,8 FM | 106,7 FM | 90,9 FM Dolny Śląsk
23 lipca 2024 - wtorek Imieniny: Stwosza, Bogny, Brygidy

!!! Słuchasz nas online a dziś nagle cisza? Przeczytaj koniecznie artykuł niżej !!!                  

Breaking News
23 lipca 2024 - wtorek | Imieniny: Kamila i Szymona | NAJLEPSZE HITY NA DZIEŃ DOBRY

1682442180

Konferencja inaugurująca Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027


Za nami konferencja inaugurująca program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, którą zorganizowano we Wrocławskim Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia we Wrocławiu. W wydarzeniu uczestniczyli samorządowcy, przedstawiciele rządu, Komisji Europejskiej, a także przedstawiciele organizacji społecznych, naukowcy oraz przedsiębiorcy. Samorząd województwa reprezentowali marszałek Cezary Przybylski, wicemarszałek Grzegorz Macko oraz Tymoteusz Myrda i Krzysztof Maj – członkowie zarządu województwa.

 - Budżet unijny Dolnego Śląska będzie rekordowy pod względem wysokości, ponieważ mamy do dyspozycji blisko 11 miliardów złotych. Te pieniądze będziemy przeznaczać na zrównoważony rozwój całego województwa, w tym na realizację wielu potrzebnych Dolnoślązakom inwestycji, poprawiających jakość życia mieszkańców regionu. Raz jeszcze dziękuje samorządowcom, przedstawicielom organizacji pozarządowych oraz partnerom społecznym zaangażowanym w przygotowanie programu regionalnego Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027 – mówi marszałek Cezary Przybylski.

- Wynegocjowaliśmy rekordową sumę unijnego wsparcia dla Dolnego Śląska w historii. Nie było to łatwe bo rozwijamy się bardzo szybko, a unijna polityka spójności skupia się zwykle na pomocy regionom słabiej rozwiniętym. Teraz przechodzimy ro realizacji naszego programu, a przed nami bardzo intensywny etap wdrażania funduszy europejskich – mówi wicemarszałek Grzegorz Macko. - Dzięki skutecznym negocjacjom udało nam się pozyskać ogromne wsparcie finansowe z budżetu państwa dla dolnośląskich samorządów. W wyniku naszych rozmów ponad miliard złotych z budżetu państwa zostanie przeznaczone na uzupełnienie wkładów własnych w projektach realizowanych m.in. przez dolnośląskie samorządy. Blisko połowa tej kwoty przeznaczona będzie tylko i wyłącznie dla terenu byłego województwa wałbrzyskiego. To bardzo mocno odciąży budżety gmin naszego regionu – dodaje wicemarszałek.

 Program otwiera nowe perspektywy rozwoju Dolnego Śląska związane z wykorzystaniem środków unijnych, które w drodze negocjacji z Komisją Europejską oraz rządem RP zagwarantował dla regionu Zarząd Województwa Dolnośląskiego. To rekordowa kwota blisko 11 miliardów złotych w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027, w tym ponad 2,6 miliarda złotych dla subregionu wałbrzyskiego w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, dedykowanego rozwojowi obszarów pokopalnianych.

- Program zaakceptowano już w grudniu ubiegłego roku. Dzisiejsza rozmowa o nim powinna zacząć się od gratulacji i podziękowań dla wszystkich którzy uczestniczyli w jego formułowaniu. Dolny Śląsk dołączył do regionów przejściowych – to duży sukces. Pieniądze z nowego programu będą stabilnym wsparciem pozwalającym na dalszy rozwój regionu  - dodał Simeon Shenev, przedstawiciel Komisji Europejskiej, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej.

Nasze województwo, dzięki dotychczasowemu wsparciu Polityki Spójności, rozwija się w szybkim tempie. Dolny Śląsk przekroczył próg dochodu 75% średniej unijnej PKB na mieszkańca, tym samym z kategorii regionu słabiej rozwiniętego został zakwalifikowany do kategorii regionu w okresie przejściowym. Obecnie znajdujemy się w czołówce najlepiej rozwijających się regionów w Europie. Poziom bezrobocia systematycznie spada mimo trudnej sytuacji post-covidowej oraz geopolitycznej w kraju i Europie. Jednocześnie działalność gospodarcza rozwija się, a samorządy śmiało inwestują, tak aby polepszyć jakość życia mieszkańców. Niebagatelny wpływ tę sytuację mają właśnie fundusze europejskie.

Jeśli chcemy żeby Dolny Śląsk nadal rozwijał się w dotychczasowym tempie musimy odpowiadać na potrzeby Dolnoślązaków. Fundusze unijne chcemy przeznaczyć na wiele obszarów ważnych z punktu widzenia mieszkańców m.in. na transport, infrastrukturę, kwestie związane ze wspieraniem innowacyjności oraz przedsiębiorczości, a także efektywność energetyczną, rozwój odnawialnych źródeł energii oraz włączenie społeczne mieszkańców naszego województwa – wyjaśnia Tymoteusz Myrda, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Fakt uzyskania statusu regionu przejściowego oznacza, że projekty unijne realizowane na Dolnym Śląsku w najbliższych latach ze wsparciem funduszy unijnych będą dofinansowywane w nieco mniejszym stopniu niż podczas kończącej się perspektywy finansowej  w latach 2014-2020. Wiąże się z tym konieczność zapewnienia większych wkładów własnych, bo od tej pory Unia Europejska dołoży już nie maksymalnie 85, a maksymalnie 70 procent wartości danego projektu.

Dlatego właśnie Zarząd Województwa Dolnośląskiego skutecznie wynegocjował z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej środki finansowe wysokości miliarda złotych, które w ramach Kontraktu Programowego zostaną przeznaczone z budżetu państwa na uzupełnienie wkładów własnych przy realizacji projektów finansowanych ze wsparciem programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

- Fundusze unijne umożliwią realizację wielu kluczowych inwestycji, które znacząco wpłyną na rozwój i poprawę warunków życia mieszkańców naszego województwa. Środki unijne zostaną przeznaczone m.in. na ochronę zdrowia, aktywizację zawodową, edukację, transport, kwestie związane ze wspieraniem innowacyjności oraz przedsiębiorczości, efektywność energetyczną oraz rozwój odnawialnych źródeł energii – wylicza wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.

Dzięki rekordowej kwocie 11 miliardów złotych w najbliższych latach kontynuowany będzie dynamiczny i zrównoważony rozwój całego województwa. Fundusze europejskie przeznaczone zostaną na inwestycje w wielu dziedzinach życia społeczno-gospodarczego m.in na rozwój przedsiębiorczości, projekty infrastrukturalne, transport, ochronę zdrowia i środowiska, edukację oraz przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym.

- W najbliższych latach nasz region będzie dysponował największym w swojej historii budżetem unijnym o wysokości blisko 11 miliardów złotych. To wielki sukces Zarządu Województwa, który skutecznie negocjował fundusze z KE oraz przez wiele miesięcy prowadził konsultacje z samorządowcami i pozostałymi podmiotami. Fundusze te przeznaczymy na zrównoważony rozwój całego Dolnego Śląska – informuje Krzysztof Maj, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Podczas konferencji w gronie samorządowców, przedstawicieli rządu, Komisji Europejskiej, organizacji społecznych, nauki oraz przedsiębiorców, rozmawiano o strategii korzystania z funduszy unijnych w nadchodzących latach. Wydarzenie zgromadziło ponad 200 uczestników.

Zdjęcia