105,8 FM | 106,7 FM | 90,9 FM Dolny Śląsk
22 lipca 2024 - poniedziałek Imieniny: Marii, Magdaleny

TERAZ
NA ANTENIE

>>

Arkadiusz Włodarski

Wiadomości z kraju i ze świata

Teraz
gramy

>>

105,8 FM | 106,7 FM | 90,9 FM Dolny Śląsk
22 lipca 2024 - poniedziałek Imieniny: Marii, Magdaleny

!!! Słuchasz nas online a dziś nagle cisza? Przeczytaj koniecznie artykuł niżej !!!                  

Breaking News
22 lipca 2024 - poniedziałek | Imieniny: Kamila i Szymona | NAJLEPSZE HITY NA DZIEŃ DOBRY

1678620120

"Pan Tadeusz" pozostaje taki sam, ale my się zmieniamy - nowe wydanie z Ossolineum, przy wsparciu LSSE trafi do szkół


Dlaczego dzięcielina pała, kim jest "Natenczas" Wojski? To i wiele więcej pytań przestanie być trudnością dla czytelników. Dzięki wspólnemu projektowi Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu i Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, szkoły im. Adama Mickiewicza dostaną do bibliotek bezpłatne egzemplarze nowego wydania "Pana Tadeusza". Wydania szczególnego, bo w przełomowych opracowaniu prof. Aliny Kowalczykowej, która w prosty sposób wyjaśniła niezrozumiałe słowa i konteksty, z jakimi mierzą się uczniowie. Projekt zainaugurowano w Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu.

Wspólny projekt edukacyjny LSSE i Ossolineum

Projekt edukacyjny proponowany szkołom przez Ossolineum i Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną ma na celu upowszechnienie wiedzy o Epopei Narodowej wśród uczniów poprzez przekazanie im najnowszego wydania "Pana Tadeusza", które właśnie ukazało się w serii Biblioteka Narodowa. Profesor Stanisław Bereś, który zainicjował proces utworzenia nowej wersji, podkreślił, że z tym przedsięwzięciem wiązało się pewne ryzyko - pomysł był taki, żeby to napisać współczesnym językiem tak, aby treść była zrozumiała dla licealistów.
- "Pan Tadeusz" to klasyczne dzieło w kanonie polskiej literatury, może więc zastanawiać dlaczego mówimy, że to wydanie jest nowością. "Pan Tadeusz" pozostaje taki sam, ale my się zmieniamy. Stąd pojawił się pomysł profesora Stanisława Beresia, żeby spojrzeć na ten świat na nowo, w innym świetle. Wersja ta powstała z myślą o młodych czytelnikach, którzy na treść tego dzieła spoglądają z innej perspektywy. W ramach naszego wspólnego projektu do wszystkich szkół w Polsce i poza jej granicami wyślemy po jednym egzemplarzu nowego wydania tej książki. Możliwe to jest dzięki wsparciu LSSE - mówił dr Łukasz Kamiński, dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu.

Dodajmy, że "Pan Tadeusz" jest pozycją obowiązkową w podstawie programowej polskich szkół, a celem projektu jest nie tylko przekazanie placówkom pomocy dydaktycznej, ale też zaproszenie do skorzystania z oferty edukacyjnej Muzeum Pana Tadeusza. W przededniu "egzaminu dojrzałości" z języka polskiego, na który wracają w tym roku lektury obowiązkowe, będzie to świetne wsparcie nie tylko dla licealistów.

Na spotkaniu we wrocławskim Muzeum Pana Tadeusza, podczas którego zaprezentowano nowe wydanie książki i omówiono szczegóły przedsięwzięcia, obecni byli jego inicjatorzy: dr Łukasz Kamiński, dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Przemysław Bożek, prezes Zarządu LSSE, Ryszard Wawryniewicz, wiceprezes Zarządu LSSE, prof. Stanisław Bereś, redaktor serii "Biblioteka Narodowa" Wydawnictwa "Ossolineum", Magdalena Musiał, dyrektor Muzeum Pana Tadeusza oraz goście specjalni - uczniowie Liceum Ogólnokształcącego nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu, którzy podzielili się swoimi wrażeniami z lektury.

Ossolineum w Dolnośląskim Klastrze Edukacyjnym LSSE

Dolnośląski Klaster Edukacyjny (DKE), którego liderem jest Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna nieustannie rozwija się od 2015 roku. Dziś ma już na swoim pokładzie 182 partnerów. Klaster łączy potencjał gospodarczy i naukowy, tworząc fundament do współpracy dla szkół, inwestorów, samorządów oraz instytucji okołobiznesowych. DKE to nie tylko alternatywa w tworzeniu perspektyw dla rozwoju szkolnictwa branżowego i technicznego, ale współdziałanie, dzięki któremu jest możliwe wykształcenie dobrze wyspecjalizowanej i wyszkolonej kadry, mającej w przyszłości realny wpływ na rozwój regionu. To właśnie w ramach Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego współpracują Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna i Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu.

W Centrum Konferencyjnym LSSE w Legnicy pod koniec grudnia ubiegłego roku podpisano deklarację partnerską przystąpienia Ossolineum do DKE i omówiono perspektywy współpracy w wymiarze krajowym i międzynarodowym. - Jako Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna przede wszystkim skupiamy się na biznesie, ale edukacja i mądre wychowanie również są dla nas priorytetami. W ramach Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego, poza lekcjami przedsiębiorczości, automatyki czy robotyki, nie brakuje czasu na pielęgnowanie historii i języka polskiego. Uruchomiony właśnie projekt edukacyjny to dopiero początek współpracy LSSE i Ossolineum. Oprócz "Pana Tadeusza" zakupiliśmy już pakiet innych lektur wydanych przez Zakład im. Ossolińskich, które trafią do szkół partnerskich Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego. Wśród planowanych wspólnych działań mamy m.in. wsparcie w zapewnieniu dostępu do materiałów edukacyjnych, którymi dysponuje Ossolineum, a także organizację zajęć dydaktycznych i wycieczek kulturoznawczych dla uczniów ze szkół partnerskich Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego z Polski, Ukrainy i Litwy, w tym zwiedzanie najnowszej i najnowocześniejszej części Ossolineum - Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu - mówił Przemysław Bożek, prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Pierwsze wydanie "Pana Tadeusza" w opracowaniu Stanisława Piognia ukazało się w 1925 roku, czyli 98 lat temu. Po blisko stu latach mamy nową wersję. Ten poemat wydawałoby się - tak archaiczny, stary i tak nie przystający do współczesności - jest dla mnie ciągle zaskakująco aktualny. Dziękując za współpracę między Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, szkołami i Ossolineum, mam nadzieję, że to pierwszy krok, a przed nami kolejne, w których będziemy mogli pokazywać bogactwo, które w Ossolineum i Muzeum Pana Tadeusza jest przechowywane dla nas i przyszłych pokoleń - dodawał Ryszard Wawryniewicz, wiceprezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Zakład Narodowy im. Ossolińskich to jedna z najważniejszych instytucji kultury, dbająca szczególnie o dziedzictwo narodowe. To także ważne miejsce na mapie zarówno Dolnego Śląska, jak i całej Polski. Siedziba pierwotnie znajdowała się we Lwowie, a w 1945 roku z dużą częścią zasobów, została przeniesiona do Wrocławia. Jest jednym z najważniejszych i najstarszych ośrodków kultury polskiej. W swoich zbiorach bibliotecznych posiada m.in. rękopisy, w tym "Pana Tadeusza" i starodruki np. "De revolutionibus…" Kopernika czy "Pieśni" Kochanowskiego. 

======
Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna - działa w południowo-zachodniej Polsce, na terenie województwa dolnośląskiego, jednego z najdynamiczniej rozwijających się obszarów w Polsce. LSSE do dziś to 82 inwestorów z wielu zakątków świata, blisko 1,4 tys. ha terenów inwestycyjnych. Ponad 12 mld zł inwestycji i - przede wszystkim - ponad 20 tys. miejsc pracy, aż dwukrotnie więcej niż inwestorzy planowali.