105,8 FM | 106,7 FM | 90,9 FM Dolny Śląsk
04 marca 2024 - poniedziałek Imieniny: Łucji, Kazimierza, Eugeniusza

TERAZ
NA ANTENIE

>>

Sebastian Wysoczański

Radioexpress

Teraz
gramy

>>

105,8 FM | 106,7 FM | 90,9 FM Dolny Śląsk
04 marca 2024 - poniedziałek Imieniny: Łucji, Kazimierza, Eugeniusza

*** MUZYCZNE RADIO W CYFROWYM SYSTEMIE DAB+ W CAŁEJ POLSCE: * Warszawa: kanał 11B * Wrocław: kanał 12B, nadajnik na budynku Sky Tower * Katowice: kanał 10B, nadajnik na budynku Altus * Łodź: kanał 10C * Gdańsk: kanał 5C, nadajnik na budynku Olivia Star * Kraków: kanał 9A * w woj. małopolskim i podkarpackim: kanał 10B * woj. śląskie: kanał 5B z dwóch nadajników * Opole: kanał 10C * Szczecin: kanał 12B * Andrychów: kanał 8D ***                  

Breaking News
04 marca 2024 - poniedziałek | Imieniny: Kamila i Szymona | NAJLEPSZE HITY NA DZIEŃ DOBRY

1670665406

Problem z oczyszczalnią w Marczycach


Od kilku miesięcy mieszkańcy miejscowości Marczyce w gminie Podgórzyn są bardzo zaniepokojeni sytuacją jak ma miejsce w tamtejszej oczyszczalni ścieków. Ścieki od dłuższego czasu są niedostatecznie oczyszczone. Z drugiej strony mieszkańcy Cieplic są zatrwożeni stanem wody w stawie w Parku Norweskim, jednej z reprezentacyjnych części Jeleniej Góry. Już wiosną tego roku dało się zauważyć, że woda nabrała ciemnego, grafitowego koloru i nieprzyjemnej woni. Staw zasilany jest wodą pochodzącą ze strumienia Czerwonka, do którego dokonywany jest zrzut ze wspomnianej oczyszczalni ścieków komunalnych w Marczycach. Potwierdził to zawiadomiony o sprawie w maju Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze. Podjęta została kontrola interwencyjna w Karkonoskim Systemie Wodociągów i Kanalizacji, będącym eksploatatorem oczyszczalni w Marczycach. Mówi Andrzej Popławski ze Stowarzyszenia Nasze Marczyce.

Krzysztof Ślęzok dyr. Do spraw technicznych Karkonoskiego Systemu Wodociągów i Kanalizacji który jest dzierżawcą i jednocześnie eksploatatorem oczyszczalni w Marczycach.

Wójt Gminy Podgórzyn Mirosław Kalata.

Prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak.

"WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU

Dotyczy: udostępnienia informacji o środowisku w sprawie kontroli przeprowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze w Oczyszczalni Ścieków w Marczycach.

Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Delegatura w Jeleniej Górze od 27.05.2022r. do chwili obecnej wykonują czynności związane ze zgłoszeniem o zanieczyszczeniu środowiska ściekami pochodzącymi z Oczyszczalni Ścieków w Marczycach, eksploatowanej przez Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

W ramach przedmiotowego zgłoszenia inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze podjęli czynności w terenie, przeprowadzono kontrolę interwencyjną podczas, której stwierdzono nieprawidłowości polegające m.in. na eksploatacji instalacji z naruszeniem warunków pozwolenia wodno- prawnego. Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości w prowadzonej gospodarce ściekowej, jak i w gospodarce odpadami. O zaistniałych nieprawidłowościach poinformowano inne organy celem podjęcia działań zgodnie z posiadanymi kompetencjami tj. Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Prezydenta Miasta Jeleniej Góry oraz Wójta Gminy Podgórzyn. W związku z nieprawidłowościami wydano zarządzenie pokontrolne zobowiązujące Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. do podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości. Czynności pokontrolne w Oczyszczalni ścieków w Marczycach jeszcze trwają, ich zakończenie planowane jest w najbliższym czasie."

Mieszkańcy Cieplic jak i Marczyc są przekonani, że konieczne jest aby w czasie poprzedzającym oddanie do użytku nowej oczyszczalni zobowiązać firmę odpowiedzialną za eksploatację obecnej niewydolnej i niedopilnowanej eksploatacyjnie oczyszczalni do zamontowania stałego monitoringu stanu zrzucanych ścieków do potoku Czerwonka ze stałym dostępem do odczytów dla służb ochrony środowiska i zainteresowanych mieszkańców na ogólnodostępnym portalu internetowym.
Ponieważ zdarzają się sytuacje, że ilość ścieków zrzucanych do potoku jest czasem większa od ilości wody w potoku wypływającej ze zbiornika 'Sosnówka' należy w miarę możliwości zwiększyć ilość wody dopływającej do potoku 'Czerwonka'.
Docelowo zasadnym wydaje się aby nowa większa oczyszczalnia zrzucała ścieki do innego cieku o znacznie większym przepływie po to by znany ze swoich walorów jeleniogórski 'Park Norweski' nie był szambem dla ścieków z Gminy Podgórzyn.