105,8 FM | 106,7 FM | 90,9 FM Dolny Śląsk
05 października 2023 - czwartek Imieniny: Placyda, Apolinarego

TERAZ
NA ANTENIE

>>

Maciej Wowk

DEBIUTANCI PL

Teraz
gramy

>>

105,8 FM | 106,7 FM | 90,9 FM Dolny Śląsk
05 października 2023 - czwartek Imieniny: Placyda, Apolinarego

*** MUZYCZNE RADIO W CYFROWYM SYSTEMIE DAB+ W CAŁEJ POLSCE: * Warszawa: kanał 11B * Wrocław: kanał 12B, nadajnik na budynku Sky Tower * Katowice: kanał 10B, nadajnik na budynku Altus * Łodź: kanał 10C * Gdańsk: kanał 5C, nadajnik na budynku Olivia Star * Kraków: kanał 9A * w woj. małopolskim i podkarpackim: kanał 10B * woj. śląskie: kanał 5B z dwóch nadajników * Opole: kanał 10C * Szczecin: kanał 12B * Andrychów: kanał 8D ***                  

Breaking News
05 października 2023 - czwartek | Imieniny: Kamila i Szymona | NAJLEPSZE HITY NA DZIEŃ DOBRY

1645529352

Podsumowanie współpracy Samorządu Województwa i dolnośląskich Strażaków

Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, wziął udział w odprawie służbowej kadry kierowniczej Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu


Przy tej okazji zaprezentowano także nowe wozy ratowniczo – gaśnicze przekazane dolnośląskim strażakom na początku tego roku. Kosz ich zakupu wyniósł 19 mln zł.

Podczas narady kadry kierowniczej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej rozmawiano o  bezpieczeństwie przeciwpożarowym w regionie, a także o najważniejszych zadaniach na ten rok. Poprowadził ją Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP, st. bryg. mgr in. Marek Kamiński.

Zaprezentowane zostały również nowe pojazdy ratowniczo – gaśnicze, które trafiły do komend powiatowych i miejskich PSP na terenie województwa. Łączny koszt ich zakupu to blisko 19 mln zł. Pieniądze w większości pochodziły z budżetu państwa, część dołożył także Samorząd Województwa.

- Nowe wozy ratowniczo-gaśnicze dla Straży Pożarnej to bardzo istotny zakup, który wsparliśmy finansowo, ponieważ przyczyni się on do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców regionu. Od lat współpracujemy z dolnośląskimi Strażakami przy realizacji wielu ważnych projektów, współfinansujemy także inwestycje w niezbędny sprzęt i pojazdy – mówi Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

W drugiej połowie stycznia 20 wozów (4 ciężkie i 16 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych) trafiło do 15 dolnośląskich komend powiatowych i miejskich PSP: w Jeleniej Górze, Zgorzelcu, Górze, Legnicy, Oleśnicy, Świdnicy, Dzierżoniowie, Jaworze, Miliczu, Oławie, Strzelinie, Środzie Śląskiej, Świdnicy, Wołowie, Wrocławiu i Ząbkowicach Śląskich.

Samorząd Województwa Dolnośląskiego realizuje wspólne przedsięwzięcia z KW PSP we Wrocławiu, takie jak:
•    Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych, koszt 200 tys. zł, realizacja w roku 2014,
•    Zakup pojazdów ratowniczo-gaśniczych z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych, koszt 200 tys. zł, realizacja w roku 2015,
•    Zakup średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych (6 sztuk), zakup średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych z wyposażeniem (4 sztuki), zakup ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych (4 sztuki), koszt 1 mln zł, realizacja w roku 2021.

Od 2012 roku Samorząd Województwa Dolnośląskiego przekazał KW PSP dofinansowania w łącznej kwocie ponad 1,7 mln zł. W ramach współpracy realizowany jest także program „Bezpieczny Dolnoślązak” oraz konferencje ukierunkowane na przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom bezpieczeństwa mieszkańców regionu.

Aby realnie wpływać na poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego Dolnoślązaków, Samorząd Województwa ściśle współpracuje także z jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej. Każdego roku organizowany jest konkurs przeznaczony dla gmin – na zakup wozów i sprzętu przeciwpożarowego.

Łącznie w latach 2008-2019 na dofinansowanie zakupu wozów przeciwpożarowych - łącznie 217 samochodów (61 lekkich, 142 średnie oraz 14 ciężkich) oraz sprzętu przeciwpożarowego - przeznaczona została kwota w wysokości prawie 18,3 mln zł.

Ponadto, w roku 2017, w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego w zakresie bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności,  doposażono w sprzęt p/poż. 18 jednostek ochotniczych straży pożarnych na łączną kwotę ponad 132 tys. zł. Celem konkursu była modernizacja infrastruktury oraz usprawnienie jednostek ratowniczych działających statutowo w zakresie ochrony przeciwpożarowej (poprzez zakup niezbędnego sprzętu).