105,8 FM | 106,7 FM | 90,9 FM Dolny Śląsk
27 września 2023 - środa Imieniny: Wincentego, Mirabeli, Justyny

TERAZ
NA ANTENIE

>>

Teraz
gramy

>>

105,8 FM | 106,7 FM | 90,9 FM Dolny Śląsk
27 września 2023 - środa Imieniny: Wincentego, Mirabeli, Justyny

*** MUZYCZNE RADIO W CYFROWYM SYSTEMIE DAB+ W CAŁEJ POLSCE: * Warszawa: kanał 11B * Wrocław: kanał 12B, nadajnik na budynku Sky Tower * Katowice: kanał 10B, nadajnik na budynku Altus * Łodź: kanał 10C * Gdańsk: kanał 5C, nadajnik na budynku Olivia Star * Kraków: kanał 9A * w woj. małopolskim i podkarpackim: kanał 10B * woj. śląskie: kanał 5B z dwóch nadajników * Opole: kanał 10C * Szczecin: kanał 12B * Andrychów: kanał 8D ***                  

Breaking News
27 września 2023 - środa | Imieniny: Kamila i Szymona | NAJLEPSZE HITY NA DZIEŃ DOBRY

1617888144

Nie będzie podwyżek cen wody i ścieków ?


Regionalny Zarząd Państwowego Gospodarstwa Wodnego 'Wody Polskie' we Wrocławiu wydał negatywną decyzję odnośnie przedłożonej przez jeleniogórską spółkę 'Wodnik' taryfy opłat za ceny wody i ścieków w Jeleniej Górze na najbliższe 3 lata. Łącznie, w przeciągu 3 lat, ceny za wodę w Jeleniej Górze wzrosnąć miały o 35%. Jeszcze większa skala podwyżek miała dotyczyć ścieków. "Ta decyzja zablokowała podwyżki w mieście" - poinformował senator PiS Krzysztof Mróz.

"Z przykrością stwierdzam, że dane przedstawione przez senatora Krzysztofa
Mrozą są nieprawdziwe" - mówi rzecznik spółki Wodnik Zbigniew Rzońca.

Pełne oświadczenie Senatora Krzysztofa Mroza:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej PGW „Wody Polskie” we Wrocławiu wydał negatywną decyzję odnośnie przedłożonej przez PWiK „Wodnik” taryfy opłat za ceny wody i ścieków w Jeleniej Górze na najbliższe 3 lata. Tym samym zablokował podwyżki cen za wodę i ścieki w mieście.

W dniu 25 stycznia br. spółka Wodnik przedłożyła „Wodom Polskim” do zatwierdzenia nową taryfę opłat za dostarczanie wody i odbiór ścieków. Zakładała ona stopniowe podwyżki cen w ciągu 3 kolejnych lat. W pierwszym roku cena za 1 m3 wody wzrosnąć miała z obecnie obowiązującej stawki 6,81 zł do 7,84 zł, czyli o blisko 15%. W drugim roku miał nastąpić wzrost cen  do kwoty 8,67 zł (podwyżka o kolejne 10%), by za 3 lata sięgnąć kwoty 9,20 zł. Łącznie, w przeciągu 3 lat, ceny za wodę w Jeleniej Górze wzrosnąć miały o 35%. Jeszcze większa skala podwyżek miała dotyczyć ścieków, których odbiór miałby wzrosnąć z obecnej kwoty 6,97 zł do 10,05 zł za 1 m3 w przeciągu 3 lat, co byłoby wzrostem o blisko 45%.

Prezes PWiK „Wodnik” Katarzyna Wierska-Kuberka, mówiła publicznie, podczas konferencji prasowej,  że wzrost cen nie powinien być większy niż kilka złotych miesięcznie od osoby. Także rzecznik spółki Zbigniew Rzońca w lokalnych mediach zapewniał, że podwyżki będą niewielkie. Okazało się jednak, że w przeciągu 3 lat ceny za 1 m3  wody wzrosnąć miały o 35% a za ścieki o blisko 45%. Jako jedną z przyczyn planowanych podwyżek podawano także zamknięcie zbiornika wody pitnej w Sosnówce i związaną z tym konieczność inwestycji we własne ujęcie wody w Grabarowie. Wody Polskie zdementowały jednak informacje o planowanym zamknięciu zbiornika.

Na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej przedstawiciele spółki Wodnik nie ujawnili radnym szczegółów wniosku złożonego do Wód Polskich. „Mimo, że, jako radni, nie otrzymaliśmy propozycji nowej taryfy, to zwróciliśmy uwagę na inne budzące wątpliwości zapisy w przedstawionym planie rozwoju spółki. W latach 2021-2022 władze Wodnika zaplanowały w budżecie 5 mln zł na budowę nowej siedziby spółki za co, w sposób oczywisty, musieliby zapłacić odbiorcy wody.” – powiedział radny klubu PiS Mariusz Gierus.

Taryfy przedstawiane do zaopiniowania przez „Wody Polski” powinny uwzględniać m.in. koszty stałe, inflację, wzrost kosztów za energię i wynagrodzenia. Rolą urzędowego regulatora, którym są „Wody Polskie” jest sprawdzanie, czy podmioty dostarczające mieszkańcom wodę opierają się na powyższych przesłankach i nie windują nadmiernie cen. 

 „Prawdziwym skandalem jest, że powołana niespełna rok temu nowa prezes Wodnika, już w tym roku zamierza rozpocząć budowę nowego biurowca. Dzięki decyzji Wód Polskich udało się zablokować horrendalnie wysokie podwyżki cen wody i ścieków dla jeleniogórzan. Po wysokich podwyżkach opłat za śmieci szykowano mieszkańcom jeszcze większe podwyżki opłat za wodę. Pod rządami prezydenta Jerzego Łużniaka niemal wszystkie opłaty komunalne w mieście drastycznie rosną. Należy zapytać Pana prezydenta czy ma inne pomysły na zarządzanie miastem niż drenowanie kieszeni mieszkańców Jeleniej Góry.” – powiedział senator PiS Krzysztof Mróz.

Nowe taryfy cen wody i ścieków w Jeleniej Górze miały obowiązywać od 26 maja br. Po zablokowaniu przez „Wody Polskie” przedstawionej przez Wodnik taryfy, spółka może dokonać jej korekty lub odwołać się od wydanej decyzji w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

Pełna odpowiedź spółki Wodnik:

Z przykrością stwierdzam, że dane podane przez Pana Senatora Krzysztofa Mrozą są nieprawdziwe.

Budowa i składanie taryfy to proces. Ostateczną jej wersję, która ponoć została odrzucona  - do dziś nie otrzymaliśmy na ten temat z Wód Polskich informacji - złożyliśmy 18 marca.Taryfa nie zakładała drastycznych podwyżek cen wody i ścieków o jakich pisze Pan Senator. W ciągu trzech lat cena miała wzrosnąć o 9,47 proc.

Pan Senator pisze, iż: "Taryfy przedstawiane do zaopiniowania przez „Wody Polski” powinny uwzględniać m.in. koszty stałe, inflację, wzrost kosztów za energię i wynagrodzenia.” Jeszcze raz informuję go, że tak właśnie było. W tym roku inflacja w Polsce wynosi 3,7 proc. i jest najwyższa w Unii Europejskiej. Jeśli  rząd jej nie obniży, w ciągu trzech lat wyniesie ponad 11 proc. Przypominam, że proponowany przez nas wzrost cen wynosiłby 9,47 proc. Odrzucenie taryfy może skutkować ograniczeniem zatrudnienia w Wodniku. Czy na pewno o to chodzi Panu Senatorowi?

Budynek przy  Pl.Piastowskim 12 jest w złym stanie. Z tego powodu musi być remontowany. Jego rozbudowa, planowana jest od kilku lat. Pozwoliłaby na sprzedanie przez Wodnik nieruchomości przy Pl.Piastowskim 12.  Koszt operacji byłby więc ostatecznie dużo niższy niż zatwierdzone przez Radę Miasta - nie była temu przeciwna nawet radna PiS - na ten cel 5 mln zł. Nie wykluczone, że cała operacja zbilansowałaby się.

Wody Polskie nigdy i w żadnym dokumencie nie poinformowały nas, że nie dojdzie do spuszczenia wody ze zbiornika „Sosnówka”. Mamy za to dwie oficjalne wypowiedzi, potwierdzające to. Przesyłamy do nich linki:

https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/72601/Przecieka-zbiornik-Sosnowka-W-rok-po-remoncie-Naprawa-potrwa-6-lat?fbclid=IwAR1IK-KVvng09EvDYqo-eIsKg4LMXcGNGdW0xChPejnhSrXAh_nQkKWJHmk


https://muzyczneradio.pl/index.php/articles/19891/przecieka-zapora-na-zbiorniku-sosnowka.html?fbclid=IwAR33vl30pmO65RkAvNi64K76ttGh-iUonhyCvoaggjkWdLaReh_nR2hOQg4

Panu Senatorowi polecam rzeczywistą troskę o mieszkańców naszego miasta i zajęcie się inflacją, olbrzymim wzrostem cen gazu i usług. Cena energii energii elektrycznej w ciągu trzech lat wzrosła o 37 proc. a w tym roku wzrośnie o ponad 14 proc.

Zbigniew Rzońca rzecznik spółki Wodnik

W nawiązaniu do oświadczenia opublikowanego przez rzecznika spółki PWiK „Wodnik” Pana Zbigniewa Rzońcę, jednoznacznie podtrzymuję wszystkie przekazane wcześniej informacje.

25 stycznia br. władze spółki Wodnik w Jeleniej Górze przedstawiły „Wodom Polskim” taryfę opłat za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków, w której zaproponowano wzrost cen wody za 1 m3 o 35% i ścieków o blisko 45% na przestrzeni 3 lat. Nie wiem, czy spółka Wodnik próbowała się wycofywać z wnioskowanych podwyżek, faktem jest jednak, że złożona w styczniu  taryfa zawierała przedstawione wcześniej kwoty. Nawet jeśli pierwotne ceny zostały zmienione, to pokazuje to tylko, jak spółka Wodnik „żongluje” kosztami. Jeżeli na przestrzeni 2 miesięcy podwyżkę można było zmniejszyć z ok. 35% do 9%, to pierwotny wniosek musiał zawierać chyba  zawyżone wyliczenia. Z jakich powodów? Tego rzecznik spółki nie wyjaśnia... Ustalenie taryf cen wody, to nie bazar w Egipcie, gdzie można się targować, ale rzetelny proces analizy ponoszonych kosztów. Oczekiwałbym, że rzecznik spółki Wodnik w końcu, w sposób transparentny dla mieszkańców naszego miasta, przedstawi jakie wnioski taryfowe złożyła do „Wód Polskich” spółka PWiK „Wodnik”.

Z rozbawieniem przyjąłem wyjaśnienia, iż wydanie 5 mln złotych na nową siedzibę spółki prawie zbilansowałoby się sprzedażą nieruchomości przy pl. Piastowskim. W dokumentach przedstawionych Radzie Miejskiej sama spółka informuje, że budowa biurowca ma być częściowo sfinansowana z pożyczek. O ile mi wiadomo, w zasobie miasta znajduje się kilka nieruchomości, które z powodzeniem mogłyby stać się nową siedzibą spółki, bez konieczności ponoszenia kosztów budowy nowego obiektu, które na pewno wpłynęłyby na koszt wody dla mieszkańców Jeleniej Góry.

Za karygodne uważam straszenie przez rzecznika spółki pracowników „Wodnika”, iż brak podwyżki we wnioskowanej wysokości może spowodować zwolnienia wśród pracowników.

O ile mi wiadomo „Wody Polskie” planują na najbliższy poniedziałek zorganizowanie telekonferencji, dostępnej dla lokalnych mediów, podczas której jednoznacznie odniosą się do kwestii pozyskiwania wody ze zbiornika Sosnówka oraz przedstawią, rzeczowo i merytorycznie, cały proces ustalania taryfy dla spółki „Wodnik” w Jeleniej Górze wyjaśniając powody jej zablokowania.

Senator Krzysztof Mróz

Odpowiedź rzecznika sp.Wodnik:

Panie Senatorze, jeśli Wody Polskie odrzuciły przed „Wielkanocą” taryfę, o czym „Wodnika” do tej chwili nie poinformowały, to tę, którą złożyliśmy 18 marca a nie w styczniu. Taryfa zakładała podniesienie  ceny wody i ścieków w ciągu trzech lat o 9,47 proc. a nie o 35 czy 40 proc.

Jedyna rzecz, która powinna w tym wszystkim śmieszyć, a właściwie oburzać, to ta, że Wody Polskie informują o swej decyzji dotyczącej taryfy i strategicznego dla Jeleniej Góry zbiornika „Sosnówka” nie nas a media i Pana Senatora. To zupełnie nowa jakość.

Zbigniew Rzońca