105,8 FM | 106,7 FM | 90,9 FM Dolny Śląsk
06 grudnia 2023 - środa Imieniny: Mikołaja, Jaremy, Emiliana

TERAZ
NA ANTENIE

>>

Ziutek Wieczorski

Strefa 79+
105,8 FM | 106,7 FM | 90,9 FM Dolny Śląsk
06 grudnia 2023 - środa Imieniny: Mikołaja, Jaremy, Emiliana

*** MUZYCZNE RADIO W CYFROWYM SYSTEMIE DAB+ W CAŁEJ POLSCE: * Warszawa: kanał 11B * Wrocław: kanał 12B, nadajnik na budynku Sky Tower * Katowice: kanał 10B, nadajnik na budynku Altus * Łodź: kanał 10C * Gdańsk: kanał 5C, nadajnik na budynku Olivia Star * Kraków: kanał 9A * w woj. małopolskim i podkarpackim: kanał 10B * woj. śląskie: kanał 5B z dwóch nadajników * Opole: kanał 10C * Szczecin: kanał 12B * Andrychów: kanał 8D ***                  

Breaking News
06 grudnia 2023 - środa | Imieniny: Kamila i Szymona | NAJLEPSZE HITY NA DZIEŃ DOBRY

1611495563

Terytorialsi z Dolnego Śląska podsumowali poprzedni rok

16 Dolnośląska Brygada OT, jako jedna z najmłodszych w kraju, dopiero budowała swoje struktury, dotyczyło to zwłaszcza pierwszych miesięcy roku


Terytorialsi z Dolnego Śląska podsumowali poprzedni rok który był najpoważniejszym sprawdzianem ich wyszkolenia i praktycznych umiejętności. 16 Dolnośląska Brygada OT, jako jedna z najmłodszych w kraju, dopiero budowała swoje struktury, dotyczyło to zwłaszcza pierwszych miesięcy roku. Mówi oficer prasowy dolnośląskich terytorialsów kpt. Renata Mycio.

Instruktorzy, rekruci normalnie planowali szkolenie na obiektach poligonowych. Ich starsi koledzy przygotowywali kolejne kampanie informacyjne, aby powoływać w szeregi 16 DBOT kolejnych ochotników. Planowane były szkolenia i kursy.

Kilka tygodni później wszystkie plany zostały zmienione przez zarazę, która zaatakowała nasz kraj, był szok, strach, a marzec 2020 pozostanie w pamięci nas wszystkich.

Rząd wprowadził obostrzenia, zamknięto granice, parki, plaże, szkoły, centra handlowe, wprowadzono ograniczenia w przemieszczaniu się. Okazało się, że granice kraju pokonał Koronawirus i sytuacja jest bardzo poważna.

Z pierwszych 2 tygodni kwarantanny zrobiły się miesiące. Pojawiły się też ogromne problemy z seniorami, którzy stali się grupą najbardziej narażoną na zakażenie Sars Cov 2. Ich bardzo mocno dotknęły wszelkie zakaz przemieszczania. Zgodnie z wytycznymi zamknięto przychodnie, sanatoria, wprowadzono zakaz odwiedzin w szpitalach i domach pomocy społecznej. To właśnie ta grupa potrzebowała natychmiastowych, skoordynowanych działań pomocowych. Wtedy właśnie wystąpiono o wsparcie Wojsk Obrony Terytorialnej. I okazało się, że to był strzał w przysłowiową 10.

Żołnierze natychmiast wytypowali ze swoich szeregów ratowników medycznych, kierowców z szerokimi uprawnieniami, osoby dysponujące wiedzą oraz umiejętnościami, które mogą zostać zaangażowane w różnych sytuacjach.

16 DBOT licząca wówczas kilkunastu żołnierzy zawodowych i ok 240 żołnierzy OT  przystąpiła do realizacji zadań. Część skierowana została do  wsparcia seniorów i kombatantów, część do wsparcia placówek medycznych inni wspierali Straż Graniczną i Policję. Organizowano szkolenia dla Terytorialsów-ratowników medycznych, którzy przygotowywali się do pomocy personelowi medycznemu w pobieraniu wymazów.

Nawiązano współpracę z władzami wojewódzkimi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i fundacjami. Wszystkim zależało na skutecznej   walce z pandemią i ochronie mieszkańców Dolnego Śląska przed zakażeniem. Początki były trudne. Wszyscy uczyli się funkcjonowania w nowej sytuacji.

Opieka nad kombatantami i osobami starszymi to był priorytet w działalności Terytorialsów. Robienie dla nich zakupów, dowożenie na niecierpiące zwłoki wizyty u lekarzy, dostarczanie paczek z żywnością to wówczas najpilniejsze obszary wsparcia. Dziennie odwiedzano ponad 100 adresów.

W ramach tej działalności żołnierze 16 DBOT wspierali także osoby niepełnosprawne, samotnie wychowujące dzieci, a także osoby poddane kwarantannie. Terytorialsi odwiedzający osoby pozostające w domach nie ograniczali się jedynie do pozostawienia im żywności. Znajdowali również  czas na rozmowę, podczas której analizowali sytuację i określali dalsze potrzeby.

Przywrócenie kontroli w ruchu granicznym, w tym zamknięcie wielu dróg spowodowało konieczność skierowania Terytorialsów do wsparcia działań Straży Granicznej.

Wsparcie Straży Granicznej przez Terytorialsów polegało na pomocy w organizacji przejść granicznych, patrolowaniu granicy oraz wsparciu logistycznym dla osób przekraczających granice. W kluczowym momencie prowadzili  działania na 46 punktach kontrolnych oraz odcinkach patrolowania. Żołnierze 16 Dolnośląskiej Brygad OT wspierali dodatkowo drogowe przejście graniczne Kudowa Słone, na którym dokonywali pomiarów temperatury podróżnych jak i pomagali w wypełnianiu kart lokalizacyjnych.

Kolejny etap to lekarze zajmujący się pacjentami chorymi na Covid 19. Zamknięci na oddziałach dedykowanych osobom zakażonym pozostawali często przez wiele godzin bez ciepłego obiadu. Natychmiast też wyznaczono grupę żołnierzy, którzy codziennie dowozili posiłki medykom. Na bieżąco też podnoszono kwalifikację Terytorialsów. Osoby wyznaczone do zadań w szpitalach musiały nabyć umiejętność pobierania wymazów od pacjentów u których podejrzewano zakażenie Koronawirusem. Szkolenia były intensywne i trwały  kilka dni. Równolegle żołnierze pomagali pacjentom placówek służby zdrowia i zajmowali się triażem.

Kolejny etap poszerzania działań żołnierzy 16 DBOT to dekontaminacja  prowadzona w Domach Pomocy Społecznej i pobieranie wymazów u pensjonariuszy DPS-ów. Jednego dnia pobierali od 100 do 800 wymazów.

Żołnierze wspierali też policjantów w monitorowaniu osób objętych kwarantanną. W sumie, codziennie do służby wyjeżdżało ok. 250 dolnośląskich terytorialsów. Wiosną zawieszono wszystkie szkolenia rotacyjne i wstrzymano powołania.   

Z czasem wykonywane zadania stawały się codzienną rutyną. Żołnierze pełnili służbę niemal we wszystkich dolnośląskich szpitalach,  zajmowali się triażem, pomagali pacjentom wypełniać dokumenty, pobierali wymazy, dowozili żywność seniorom i kombatantom, pomagali osobom bezdomnym wydając gorące posiłki w jadłodajniach wrocławskich, intensywnie wspierali Gminne i Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej w przewożeniu żywności, przepakowaniu w paczki jak i ich późniejszym rozdystrybuowaniu do potrzebujących. Latem, gdy obostrzenia zelżały, wznowiono nabór i szkolenia. Ruszyły przygotowania do kolejnej 16-tek, czyli szkolenia wstępnego dla nowych ochotników.  W lipcu powołano i przeszkolono ok. 200 rekrutów, we wrześniu kolejne ponad 100 osób założyło mundur. Przywrócono też część szkoleń. Między innymi z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, kurs ukończyło 80 osób.  W Karkonoszach szkoliła się grupa wchodząca w skład Naziemnych Zespołów Poszukiwawczo Ratowniczych. Zajęcia prowadzili Instruktorzy z Warszawskiego Oddziału Specjalnego Żandarmerii.  W listopadzie zorganizowano kolejne szkolenie poligonowe dla ochotników. W szeregi 16 DBOT wstąpiło kolejne 50 osób.  

Ponadto w grudniu zorganizowano pierwszą ,,szesnastkę weekendową”, czyli szkolenie podstawowe realizowane nie w sposób ciągły, lecz  przez dwa weekendy w miesiącu od grudnia 2020 r. do marca 2021 roku. Taki rodzaj szkolenia, który rozpoczyna terytorialną służbę wojskową jest skierowany do osób, które z różnych powodów nie mogą go odbyć w tradycyjnej formie.

Koniec 2020 roku, czyli grudzień, to też czas, który poświęcono pacjentom chorym na raka, podopiecznym Domów Pomocy Społecznej i dzieciom z domów dziecka.  Inicjatywa Ministerstwa Obrony pt. „Łączymy na Święta” okazało się akcją, która pozwoliła wielu chorym, leczonym przez dwa, trzy miesiące w szpitalach, zobaczyć swoich najbliższych.         

Mikołaj w Mundurze  odwiedził kilka domów dziecka m.in. te z Wrocławia jak i z podwrocławskiej Legnicy, a także tamtejsze Pogotowie Opiekuńcze. Zostawiliśmy mnóstwo paczek z prezentami i słodkościami, a także worki nowych ubrań, które zgromadzili żołnierze 16 DBOT i sponsorzy. Rok zakończył się dobrze, w oczekiwaniu na rozpoczęcie kolejnego etapu - niesienia pomocy, szkoleń jak i w oczekiwaniu szczepień przeciw COVID-19.  

16 DBOT liczy obecnie ponad 700 żołnierzy. Przeprowadzono 5 szkoleń podstawowych na poligonie. Mimo trudnych warunków robiliśmy wszystko, aby zorganizować szkolenia i umożliwić ochotnikom zasilenie szeregów 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej.