105,8 FM | 106,7 FM | 90,9 FM Dolny Śląsk
06 grudnia 2023 - środa Imieniny: Mikołaja, Jaremy, Emiliana

TERAZ
NA ANTENIE

>>

Ziutek Wieczorski

Budzimy Przebojowo!
105,8 FM | 106,7 FM | 90,9 FM Dolny Śląsk
06 grudnia 2023 - środa Imieniny: Mikołaja, Jaremy, Emiliana

*** MUZYCZNE RADIO W CYFROWYM SYSTEMIE DAB+ W CAŁEJ POLSCE: * Warszawa: kanał 11B * Wrocław: kanał 12B, nadajnik na budynku Sky Tower * Katowice: kanał 10B, nadajnik na budynku Altus * Łodź: kanał 10C * Gdańsk: kanał 5C, nadajnik na budynku Olivia Star * Kraków: kanał 9A * w woj. małopolskim i podkarpackim: kanał 10B * woj. śląskie: kanał 5B z dwóch nadajników * Opole: kanał 10C * Szczecin: kanał 12B * Andrychów: kanał 8D ***                  

Breaking News
06 grudnia 2023 - środa | Imieniny: Kamila i Szymona | NAJLEPSZE HITY NA DZIEŃ DOBRY

1608293060

Podsumowanie inwestycji Urzędu Marszałkowskiego w subregionie jeleniogórskim


To był bardzo trudny rok ale udało suę mimo wszystko zrealizować zdecydowaną większość naszych zadań jakie sobie zaplanowaliśmy – powiedział nam Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski z Bezpartyjnych Samorządowców.

 

Subregion jeleniogórski

DROGI

 • DW 297 Bolesławiec-Lwówek Śląski
 • W ramach zrealizowanej inwestycji przebudowano drogę  wojewódzką
  o długości 16 km
 • Wartość inwestycji – ponad 32 mln zł, z czego ponad 24 mln z RPO
 • Budowa południowej obwodnicy Jeleniej Góry
 • Jedna z największych inwestycji infrastrukturalnych prowadzonych w ostatnich latach w okolicach Jeleniej Góry – droga o długości ponad 5 km
 • Wartość inwestycji – ponad 56 mln zł, z czego ponad 42 mln zł z RPO

KOLEJ

Stan na 11.12.2020

 1. Linia kolejowa nr 284 odc. Lwówek Śląski – Jerzmanice-Zdrój

Linia kolejowa przejęta przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego

 1. Linia kolejowa nr 283 odc. Jelenia Góra – Lwówek Śląski

Trwają uzgodnienia między Spółką PKP S.A. (właścicielem gruntów) a Spółką PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (właścicielem infrastruktury kolejowej), dotyczące możliwej formuły prawnej nieodpłatnego przekazania gruntów wraz z naniesioną na nich infrastrukturą kolejową na rzecz Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

 1. Linia kolejowa nr 340 odc. Mysłakowice – Karpacz

Zarząd PKP S.A. wyraził już zgodę na przekazanie linii na rzecz SWD. W przygotowaniu wniosek do Ministerstwa Infrastruktury. UMWD posiada gotową dokumentację studialną (tzw. Studium Wykonalności) dla tego odcinka linii.

 1. Linie kolejowe nr 345 odc. Kamienna Góra – Pisarzowice i 308 odc. Pisarzowice – Jelenia Góra

W przygotowaniu dokumentacja w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie linii przez Zarząd Spółki PKP S.A. W kolejnym etapie: przygotowanie wniosku do Ministerstwa Infrastruktury. UMWD posiada gotową dokumentację studialną (tzw. Studium Wykonalności) dla odcinka linii 308 Jelenia Góra – Kowary Górne.

 1. Linia kolejowa nr 302 odc. Marciszów – Strzegom (Grabina Śl.)

Linia wyłączona z wykazu linii zarządzanych przez PKP PLK S.A. w październiku 2020 r. W trakcie uzgadniania Protokołu Uzgodnień między PKP S.A. a UMWD. Kompletowanie dokumentacji w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie linii przez Zarząd PKP S.A. oraz do wniosku do Ministerstwa Infrastruktury.

 1. Linia kolejowa nr 317 odc. Gryfów Śląski – Lubomierz

W trakcie uzgadniania Protokołu Uzgodnień między PKP S.A. a UMWD. Kompletowanie dokumentacji w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie linii przez Zarząd PKP S.A. oraz do wniosku do Ministerstwa Infrastruktury.

 1. Linia kolejowa nr 317 odc. Gryfów Śląski – Mirsk i 336 odc. Mirsk – Świeradów-Zdrój

Linie kolejowe przejęte przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego. UMWD posiada gotową dokumentację studialną (tzw. Studium Wykonalności) dla linii 317 i 336 na odcinku Gryfów Śląski – Mirsk – Świeradów-Zdrój.

Studia Wykonalności, o których mowa powyżej, przygotowane zostały w pierwszej połowie 2020 roku w ramach projektu pn. ,,TRANS-BORDERS - TEN-T Passenger Transport Connections to Border Regions”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europa Środkowa. Projekt trwał od 2017 do 2020 roku (do końca listopada), a Województwo Dolnośląskie dołączyło do niego na początku 2018 roku.

INWESTYCJE

 • Dolnośląskie Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej
 • Wykonawca: konsorcjum firm PORR S.A., Akme Zdzisław Wiśniewski i Elektromontaż Rzeszów S.A
 • Koszt inwestycji: ok. 150 mln zł netto (ok. 175 mln zł brutto)
  - samorząd województwa: 30 mln zł + dokapitalizowanie spółki w kwocie 20 mln
  - strona rządowa - 35 mln zł
  - kredyt zaciągnięty przez DPiN: kredyt do ok. 100 mln zł
 • Oddanie inwestycji planowane jest na drugą połowę 2021

RPO WD 2014-2020

MIASTO JELENIA GÓRA – 152 projekty dofinansowane z UE kwotą ponad 261,7 mln zł

Powiat jeleniogórski – 288 projektów dofinansowanych z UE kwotą ponad 133,5 mln zł

Powiat kamiennogórski – 105 projektów dofinansowane z UE kwotą ponad 85,6 mln zł

Powiat lwówecki – 164 projekty dofinansowane z UE kwotą ponad 143,3 mln zł

ŁĄCZNIE: 709 projektów na ponad 624,3 mln zł

 • Ekologiczne autobusy dla Jeleniej Góry
 • Koszt zakupu 25 pojazdów – wartość - ponad 29 mln zł, dofinansowanie - prawie 19 mln zł
 • Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze
 • Wartość projektu - ponad 20,7 mln zł, dofinansowanie - ponad 6,9 mln zł
 • Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gryfowie Śląskim
 • Wartość projektu - ponad 10 mln zł, dofinansowanie - prawie 7 mln zł
 • Rewitalizacja Cieplic - uzdrowiskowej części Jeleniej Góry
 • Wartość projektu – ponad 9,4 mln zł, dofinansowanie - ponad 7,7 mln zł
 • Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej wraz z wyposażeniem w Jeżowie Sudeckim
 • Wartość projektu – ponad 7,3 mln zł, dofinansowanie - ponad 4,5 mln zł
 • Poprawa dostępu do usługi opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez budowę żłobka w Gryfowie Śląskim
 • Wartość projektu – ponad 5,2 mln zł, dofinansowanie - ponad 3,1 mln zł
 • Budowa obiektu świetlicy wiejskiej z remizą straży pożarnej w Ptaszkowie (powiat kamiennogórski)
 • Wartość projektu – ponad 3,3 mln zł, dofinansowanie - ponad 1,3 mln z
 • Dzienny Dom Opieki Medycznej jako rozwój nowych usług opieki nad osobami niesamodzielnymi z powiatu kamiennogórskiego
 • Wartość projektu - ponad 2,4 mln zł; dofinansowanie - ponad 2 mln zł

BUDŻET NA 2021 ROK

 • Dochody – 1 mld 264 mln
 • Wydatki – 1 mld 309 mln
 • Deficyt – 45 mln 200 tys.

 

 • Transport 723 mln 373 tys. zł             55,3 %
 • Wsparcie rozwoju regionalnego 94 mln 318 tys. zł               7,2 %
 • Kultura 92 mln 307 tys. zł               7,0 %
 • Edukacja i nauka 87 mln 532 tys. zł               6,7 %
 • Ochrona zdrowia 71 mln 120 tys. zł               5,4 %
 • Integracja społeczna 60 mln 49 tys. zł               4,6 %
 • Rolnictwo i ochrona środowiska 53 mln 307 tys. zł               4,1 %
 • Kultura fizyczna i turystyka 21 mln 839 tys. zł               1,7 %
 • Pozostałe wydatki 105 mln 268 tys. zł               8,0 %

 

Wydatki inwestycyjne – największe nakłady planowane do poniesienia w 2021

 • ponad 20,2 mln zł - Budowa obwodnicy Piechowic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 366 (łącząca Piechowice i Kowary)

Projekty z udziałem środków zagranicznych, których rozpoczęcie planowane jest w 2021 roku (RPO WD 2021-2027)

 

 • Rewitalizacja linii kolejowej nr 317 i 336 na odcinku Gryfów Śląski – Mirsk – Świeradów

Okres realizacji: 2021-2023

Łączne nakłady: 64 mln zł

Projekty z udziałem środków zagranicznych, których zakończenie planowane jest w 2021 roku (Program Interreg V-A Republika Czeska-Polska)

 • Szlak szkła na czesko-polskim pograniczu

Okres realizacji: 2018 - 2021         

Łączne nakłady: 2,3 mln zł

Projekt dotyczy rozbudowy, modernizacji i zastosowania nowoczesnych rozwiązań funkcjonowania Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze. Rozbudowa powiększyła obiekt o budynek „Laboratorium szkła” tj. hutę szkła, gdzie stworzono nowoczesne sale z przystosowaniem ich do pokazów i warsztatów szlifierskich, sztuki witraży, grawerowania, malowania na szkle, palnikowego formowania szkła, co skutecznie zwiększy atrakcyjność regionu Kotliny Jeleniogórskiej i całego obszaru transgranicznego Karkonoszy  i znacząco wpłynie na poprawę standardów funkcjonowania placówki.

Projekty z udziałem środków zagranicznych, których realizacja jest kontynuowana w 2021 roku (RPO WD 2014-2020)

 • Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów

Okres realizacji: 2020-2023

Łączne nakłady: ponad 9,8 mln zł

Celem projektu jest objęcie kompleksowym wsparciem i doprowadzenie do wyraźnego wzrostu zatrudnienia absolwentów szkół zawodowych, a także wzrostu ich kompetencji zawodowych i umiejętności odnajdywania się na rynku pracy m. in. poprzez organizację praktyk/staży zawodowych. Projekt realizowany w partnerstwie z dolnośląskimi jst, 7 powiatami - bolesławieckim, kłodzkim, lubińskim, lwóweckim, oleśnickim, świdnickim, wrocławskim oraz 3 miastami na prawach powiatów tj. Legnicą, Wałbrzychem i Wrocławiem. W projekcie udział weźmie 2 500 uczniów z 61 szkół zawodowych.

ZDROWIE

Dolnośląski Pakiet Wsparcia dla Ochrony Zdrowia

 • Prawie 100 mln (RPO WD plus BWD)
 • Podział środków z pierwszej tury pakietu (ponad 40 mln zł) po zapoznaniu się z potrzebami jednostek:
  • Szpital przy Koszarowej - 8,5 mln zł
  • DCCHP – 4,8 mln zł
  • WSS przy ul. Kamieńskiego - 2 mln zł
  • Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu (szpital powiatowy) - 5,5 mln zł
  • Szpital w Wałbrzychu - 5 mln zł
  • WSS w Legnicy - 3,5 mln zł
  • Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu - 5 mln zł
  • Pogotowie Ratunkowe w Legnicy - 3 mln zł
  • Pogotowie Ratunkowe w Wałbrzychu - 2 mln zł
  • Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze - 1,5 mln zł

W sumie zakupionych zostało m.in.

 • 5 karetek pogotowia
 • 15 aparatów USG
 • 62 respiratory
 • 6 aparatów do oznaczania koronawirusa
 • 44 defibrylatory
 • 37 kardiomonitorów
 • 94 pulsoksymetry
 • Ponad 665 tys. masek ochronnych
 • Ponad 65 tys. opakowań rękawic jednorazowych
 • Dodatkowo: na początku pandemii 1,7 mln zł dla szpitala w Jeleniej Górze
  z budżetu województwa na zakup niezbędnego sprzętu
  i środków ochrony osobistej

 

WSPARCIE DLA SZPITALI I DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

W sumie dla DPS i szpitali powiatowych na terenie powiatu jeleniogórskiego, lwóweckiego i kamiennogórskiego: prawie 4 mln zł

 

 • Wsparcie podzielone na 2 projekty w ramach RPO WD 2014-2020

 1. Wsparcie dla szpitali powiatowych i DPS (na zakup sprzętu ochrony osobistej, wyposażenie laboratoriów, zakup testów)

- ponad 13,9 mln zł na wsparcie dolnośląskich jednostek medycznych

 • Prawie 9,2 mln złotych dla 15 szpitali powiatowych
 • ponad 2,9 mln zł dla 40 Domów Pomocy Społecznej

 

W ramach tego wsparcia:

Powiat jeleniogórski

o   Miasto Jelenia Góra - DPS "Pogodna Jesień  - prawie 56 tys. zł

o   DPS-Janowice Wielkie, DPS w Kowarach, DPS w Miłkowie, DPS w Sosnówce, DPS w Szklarskiej Porębie – ponad 236 tys. zł

 

Powiat kamiennogórski

o   Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze – ponad 400 tys. zł

o   DPS-Szarocin - prawie 90 tys. zł

 

Powiat lwówecki       

o   Powiatowe Centrum Zdrowia Lwówek Śląski - prawie 350 tys. zł

o   DPS-Mirsk, DPS-Nielestno - prawie 100 tys. zł

 

 1. Wsparcie dla 8 szpitali prywatnych

- Całą należną kwotę - ponad 4,1 mln zł - wypłacono pod koniec sierpnia wszystkim szpitalom prywatnym; teraz szpitale rozliczają się z zakupów

- Środki przeznaczone m.in. na sprzęt medyczny, dezynfekcję, wyposażenie laboratoriów

W ramach tego wsparcia:

 Powiat jeleniogórski

o   Powiatowe Centrum Zdrowia w Kowarach -  ponad 410 tys. zł

o   Centrum Medyczne Karpacz – prawie 670 tys. zł

o   Izerskie Centrum Pulmonologii w Szklarskiej Porębie – ponad 320 tys. zł 

 

WSPARCIE W RAMACH POWER

 • Wsparcie dolnośląskich DPS

- Działania finansowe w ramach udzielanych grantów obejmują dodatki do wynagrodzeń dla pracowników DPS, mających bezpośredni kontakt z pensjonariuszami, chorymi na COVID-19.

- Dodatki dla pracowników DPS są wypłacane przez okres 3 miesięcy dla 3159 pracowników DPS z Dolnego Śląska w wysokości 1 450,00 zł brutto/os. Dodatki nie są przyznawane dla pielęgniarek i lekarzy.

- W sumie 63 DPS otrzymało łączną kwotę prawie 12 mln zł

W ramach tego wsparcia:

Powiat jeleniogórski

o   Miasto Jelenia Góra DPS"Pogodna Jesień" – prawie 130 tys. zł

o   DPS Sosnówka, DPS "Junior" Miłków, DPS Kowary, DPS Janowice Wielkie - ponad 520 tys. zł

 

Powiat lwówecki       

o   DPS Mirsk, DPS Nielestno - ponad 310 tys. zł

 

Powiat kamiennogórski     

o   DPS w Szarocinie - prawie 390 tys. zł

PROJEKTY UNIJNE - WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ I POGOTOWIE W JELENIEJ GÓRZE

WYBRANE PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WD 2014-2020

 • Poprawa jakości i dostępności do opieki zdrowotnej poprzez zakup sprzętu medycznego, wykorzystywanego do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie onkologii, na rzecz Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej
 • Całkowita wartość projektu: ponad 2,2 mln zł
 • Wkład Unii Europejskiej: ponad 1,8 mln zł
 • Okres realizacji projektu: listopad 2016 – lipiec 2018
 • Termomodernizacja budynku głównego Szpitala w Jeleniej Górze
 • Całkowita wartość projektu: ponad 8,1 mln zł
 • Wkład Unii Europejskiej: ponad 6,7 mln zł
 • Okres realizacji projektu: czerwiec 2016 – listopad 2018
 • Rozbudowa z przebudową i doposażeniem istniejącego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy WCSKJ wraz z uruchomieniem lądowiska
 • Dofinansowanie projektu z UE EFRR: prawie 4 mln zł
 • Okres realizacji projektu: listopad 2015 – marzec 2018
 • Zapewnienie kompleksowej opieki onkologicznej na terenie województwa dolnośląskiego w celu zwiększenia dostępności do świadczeń
 • Projekt we współpartnerstwie z WSS w Legnicy
 • Całkowita wartość projektu: ponad 29,6 mln zł
 • Wkład Unii Europejskiej: ponad 24,1 mln zł
 • Zakres rzeczowy realizowany przez Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej obejmuje rozbudowę Szpitala o Szpitalny Oddział Onkologiczny.
 • Okres realizacji projektu: listopad 2016 – listopad 2018
 • Wdrożenie elektronicznych usług w obszarze e-Zdrowia oraz rozwój systemów informacji medycznej w podmiotach leczniczych o zasięgu wojewódzkim
 • Projekt we współpartnerstwie z Szpitalem im. Gromkowskiego we Wrocławiu
 • Całkowita wartość projektu: ponad 12,3 mln zł
 • Wkład Unii Europejskiej: ponad 10,3 mln zł
 • Okres realizacji projektu: czerwiec 2016 – kwiecień 2018

POGOTOWIE W JELENIEJ GÓRZE

 • Termomodernizacja budynku warsztatowo-socjalnego - Cieplicka 126A (Budynek Pogotowia w Jeleniej Górze)
 • Całkowita wartość projektu: ponad 2,5 mln zł
 • Całkowita kwota dofinansowania EFRR: ponad 1,8 mln zł
 • Termin realizacji projektu: listopad 2017 – luty 2019

MUZEUM SPORTU I TURYSTYKI W KARPACZU

Przeniesienie siedziby Muzeum Sportu i Turystyki z Karpacza

do Dolnośląskiego Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej

Na Polanie Jakuszyckiej, w jednym z najpiękniejszych miejsc Dolnego Śląska powstaje nowoczesne Dolnośląskie Centrum Sportu. Multifunkcyjny, całoroczny obiekt będzie gotowy i otwarty już jesienią przyszłego roku i wtedy planujemy przeniesienie siedziby Muzeum Sportu i Turystki z Karpacza do Dolnośląskiego Centrum Sportu w Jakuszycach.

Przede wszystkim muzeum będzie miało tam nowoczesną i dużą przestrzeń wystawienniczą i gwarancję dużej liczby zwiedzających, ponieważ nowoczesny obiekt będzie przyciągał turystów nie tylko z Dolnego Śląska, ale i z całej Polski i z Europy. Dla Muzeum Sportu i Turystki taka lokalizacja będzie prestiżem i będzie dawała szanse rozwoju tej instytucji kultury. Muzeum, które hołduje tradycji dolnośląskiego sportu, turystyki, ale również podkreślające zagadnienia ochrony przyrody znakomicie wpisze się w Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej.

Nowoczesny budynek Centrum jest największą inwestycją sportową w historii Dolnego Śląska, a położenie obiektu, to przecież malownicze krajobrazy gór izerskich. W takich warunkach przestrzeń dla ekspozycji muzealnej dotyczącej Sudetów Zachodnich będzie najlepsza. Bez wątpienia, zmiana siedziby muzeum wpłynie również na poprawę warunków pracy załogi muzeum.