105,8 FM | 106,7 FM | 90,9 FM Dolny Śląsk
02 marca 2024 - sobota Imieniny: Heleny, Halszki, Pawła

TERAZ
NA ANTENIE

>>

Teraz
gramy

>>

105,8 FM | 106,7 FM | 90,9 FM Dolny Śląsk
02 marca 2024 - sobota Imieniny: Heleny, Halszki, Pawła

*** MUZYCZNE RADIO W CYFROWYM SYSTEMIE DAB+ W CAŁEJ POLSCE: * Warszawa: kanał 11B * Wrocław: kanał 12B, nadajnik na budynku Sky Tower * Katowice: kanał 10B, nadajnik na budynku Altus * Łodź: kanał 10C * Gdańsk: kanał 5C, nadajnik na budynku Olivia Star * Kraków: kanał 9A * w woj. małopolskim i podkarpackim: kanał 10B * woj. śląskie: kanał 5B z dwóch nadajników * Opole: kanał 10C * Szczecin: kanał 12B * Andrychów: kanał 8D ***                  

Breaking News
02 marca 2024 - sobota | Imieniny: Kamila i Szymona | NAJLEPSZE HITY NA DZIEŃ DOBRY

1591784871

Nowoczesny program leczenia chorych na zawał

Pacjenci mogą liczyć na ciągłość diagnostyki i leczenia, w tym także rehabilitację kardiologiczną oraz edukację na temat czynników ryzyka chorób serca


Dzięki staraniom samorządu województwa podlegające marszałkowi Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej będzie uczestniczyło w wyjątkowym programie „KOS Zawał „dedykowanym osobom po zawale serca. Program przygotowany został przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Narodowy Fundusz Zdrowia i Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Polskim Towarzystwem Kardiologii. Udział pacjentów w programie jest bezpłatny. „Nowoczesna opieka nad osobami po zawale serca to odpowiedź na bardzo pilną potrzebę społeczną. Każdego roku w Polsce zawały stwierdza się u kilkudziesięciu tysięcy osób, chcemy o nie zadbać, aby bezpiecznie wróciły do codziennego funkcjonowania – mówi W-ce Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i Przewodniczący Rady Społecznej Szpitala w Jeleniej Górze Marek Obrębalski  z Bezpartyjnych Samorządowców.

W Polsce rocznie stwierdza się około 40 tys. zawałów mięśnia sercowego i 30 tys. przypadków tak zwanej niestabilnej choroby wieńcowej leczonej zabiegowo w trybie pilnym. Codziennie umiera średnio 400- 600 osób na choroby serca i naczyń. Wobec tych niepokojących statystyk w październiku 2017 r. wprowadzono Program Kompleksowej Opieki nad Pacjentem po Zawale Serca (KOS-Zawał) w celu poprawy jakości leczenia i zmniejszenia śmiertelności pacjentów.

W ramach programu pacjenci mogą liczyć na ciągłość diagnostyki i leczenia, w tym także rehabilitację kardiologiczną oraz edukację na temat czynników ryzyka chorób serca, w kolejnym roku po wypisie ze szpitala.

- KOS-Zawał to nowoczesne i kompleksowe podejście do leczenia pacjenta. Szpital gwarantuje pacjentowi skoordynowaną, kompleksową, wielokierunkową opiekę. Niezwykle istotne jest również to, że program daje możliwość indywidualnie ustalonego planu leczenia dla każdego pacjenta. Cieszę się, że Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej – marszałkowska jednostka - dołączy do podmiotów realizujących świadczenia w programie –mówi poseł ziemi jeleniogórskiej Wice Minister Edukacji Marzena Machałek.

 Opieka kardiologiczna po zawale serca oparta jest na wdrożeniu specjalistycznego leczenia oraz wczesnej rehabilitacji kardiologicznej i późniejszym monitorowaniu wskaźników dotyczących jakości opieki nad pacjentem. Ma na celu zapewnienie właściwej terapii, skuteczne określenie i kontrolę czynników ryzyka, a w efekcie może pozytywnie wpłynąć na tzw. odsetek śmiertelności odległej.

Zgodnie z  zasadami programu KOS-Zawał, jeżeli pacjent po zawale serca wróci do pracy w ciągu czterech miesięcy - to ośrodek, który go leczył otrzymuje dodatkowo finansową gratyfikację. Jest to swego rodzaju eksperyment wprowadzony po raz pierwszy nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Premia finansowa jest przyznawana ośrodkowi od razu, gdy lekarz wystawi zaświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy zawodowej pacjenta.

 - Uruchomienie programu jest bardzo istotne zarówno dla pacjentów jak i samego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej. Działania te wpłyną na poprawę procesu leczenia osób po zawałach serca. Dodatkowe gratyfikacje to z kolei rekompensata za efektywne leczenie, którą szpital będzie mógł przeznaczyć np. na doposażenie w sprzęt medyczny- mówi Marek Obrębalski Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Bezpartyjni Samorządowcy.

 Działania te zintegrują proces leczenia osób po zawałach serca , środki finansowe na doposażenie sprzętu, to też swego rodzaju rekompensata za każdego pacjenta Do wieloaspektowo korzystne rozwiązanie.

Pacjent ma 14 dni od wypisu ze szpitala, by zgłosić się na wizytę kontrolną, podczas której otrzyma szczegółowy plan leczenia oraz  terminy kolejnych badań i wizyt. Wizyta koordynująca proces leczenia może się odbyć także w dniu wypisu ze szpitala – co jest szczególnie ważne dla pacjentów zamiejscowych.