105,8 FM | 106,7 FM | 90,9 FM Dolny Śląsk
29 lutego 2024 - czwartek Imieniny:

TERAZ
NA ANTENIE

>>

Zbigniew Deka

Pogoda W Górach

Teraz
gramy

>>

105,8 FM | 106,7 FM | 90,9 FM Dolny Śląsk
29 lutego 2024 - czwartek Imieniny:

*** MUZYCZNE RADIO W CYFROWYM SYSTEMIE DAB+ W CAŁEJ POLSCE: * Warszawa: kanał 11B * Wrocław: kanał 12B, nadajnik na budynku Sky Tower * Katowice: kanał 10B, nadajnik na budynku Altus * Łodź: kanał 10C * Gdańsk: kanał 5C, nadajnik na budynku Olivia Star * Kraków: kanał 9A * w woj. małopolskim i podkarpackim: kanał 10B * woj. śląskie: kanał 5B z dwóch nadajników * Opole: kanał 10C * Szczecin: kanał 12B * Andrychów: kanał 8D ***                  

Breaking News
29 lutego 2024 - czwartek | Imieniny: Kamila i Szymona | NAJLEPSZE HITY NA DZIEŃ DOBRY

1585392841

"Najpiękniejsze ozdoby Wielkanocne dedykowane służbom medycznym i mundurowym"

Do udziału w konkursie zachęcamy wszystkich mieszkańców powiatu jeleniogórskiego. Technika wykonania ozdób jest dowolna.


Starosta Powiatu Jeleniogórskiego w ramach akcji ,,ZOSTAŃ W DOMU” ogłasza konkurs pn. "Najpiękniejsze ozdoby Wielkanocne dedykowane służbom medycznym i mundurowym"Do udziału w konkursie zachęcamy wszystkich mieszkańców powiatu jeleniogórskiego. Technika wykonania ozdób jest dowolna. Mówi Starosta Krzysztof Wiśniewski.

Wykonane prace należy udokumentować w formie fotografii i wysłać na adres e-mail promocja@powiat.jeleniogorski.pl do dnia 6.04.2020, Będą systematycznie publikowane na profilu Starostwa  oraz stronie internetowej powiat.jeleniogorski.pl

Wszystkie prace zostaną ocenione przez fachowe Jury. Oceniana będzie pomysłowość, wykonanie oraz ogólny wyraz artystyczny.

Dla zwycięzców przewidujemy atrakcyjne nagrody rzeczowe. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w środę 8 kwietnia br.

Autor lub Autorzy mogą nadesłać zdjęcia maksymalnie 3 prac. Wraz ze zgłoszeniem należy podać imię, nazwisko (w przypadku rodziny - stopień pokrewieństwa), miejsce zamieszkania, oraz wiek wszystkich autorów wykonanej pracy.

Dla uczestników konkursu
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO, informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Jeleniogórski z siedzibą przy ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra

2) kontakt z inspektorem ochrony danych – e-mail: iod@powiat.jeleniogorski.pl;

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji konkursu w związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a RODO a dla zwycięzców w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6 ust.1 pkt. c RODO.
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby fizyczne, którym udostępnimy prace w formie prezentacji na stronie www.powiat.jeleniogorski.pl ( imię i nazwisko)
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
a) uczestników konkursu – do czasu rozstrzygnięcia konkursu,
b) osób nagrodzonych - oraz jeżeli dotyczy nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji dokumentów finsowo-księgowych.
6) Informujemy, że przysługują Panu/Pani następujące prawa dotyczące danych osobowych:
• dostępu do treści swoich danych,
• sprostowania danych
• usunięcia danych
• ograniczenia przetwarzania danych,
• prawo do wniesienia sprzeciwu,
• prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-192 Warszawa, w sytuacji gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.