105,8 FM | 106,7 FM | 90,9 FM Dolny Śląsk
25 lutego 2024 - niedziela Imieniny: Wiktora, Cezarego

TERAZ
NA ANTENIE

>>

Zbigniew Deka

Muzyczne Radio RELAX

Teraz
gramy

>>

105,8 FM | 106,7 FM | 90,9 FM Dolny Śląsk
25 lutego 2024 - niedziela Imieniny: Wiktora, Cezarego

*** MUZYCZNE RADIO W CYFROWYM SYSTEMIE DAB+ W CAŁEJ POLSCE: * Warszawa: kanał 11B * Wrocław: kanał 12B, nadajnik na budynku Sky Tower * Katowice: kanał 10B, nadajnik na budynku Altus * Łodź: kanał 10C * Gdańsk: kanał 5C, nadajnik na budynku Olivia Star * Kraków: kanał 9A * w woj. małopolskim i podkarpackim: kanał 10B * woj. śląskie: kanał 5B z dwóch nadajników * Opole: kanał 10C * Szczecin: kanał 12B * Andrychów: kanał 8D ***                  

Breaking News
25 lutego 2024 - niedziela | Imieniny: Kamila i Szymona | NAJLEPSZE HITY NA DZIEŃ DOBRY

1584374318

Sztab kryzysowy w powiecie jeleniogórskim!

Przedstawiciele samorządów mieli okazję do zadania pytań i wyjaśnienia wątpliwości. Póki co nie ma potwierdzonego przypadku koronawirusa w powiecie.


Dzisiaj , z inicjatywy Starosty Jeleniogórskiego Krzysztofa Wiśniewskiego, przeprowadzona została wideokonferencja z udziałem członków Zarządu Powiatu, Zespołu Zarządzania Kryzysowego Powiatu, pracowników Starostwa Powiatowego, wójtów i burmistrzów gmin powiatu, oraz dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Jeleniej Górze Ewy Czyżewskiej oraz funkcjonariuszy Policji, poświęcona aktualnej sytuacji epidemiologicznej związanej z wirusem COVID-19. W trakcie wideokonferencji omówiono sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu, przygotowanie służb oraz prowadzone akcje informacyjne i profilaktyczne.Mówi Starosta Powiatu Jeleniogórskiego Krzysztof Wiśniewski.

Przedstawiciele samorządów mieli okazję do zadania pytań i wyjaśnienia wątpliwości. Zebrani zostali zapoznani z informacjami dotyczącymi bieżącej sytuacji epidemiologicznej oraz prowadzonych działań i przygotowań ze strony Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, służb zdrowia, Komend Miejskich Państwowej Straży Pożarnej i Policji.
Posiedzenie miało również charakter prewencyjny w celu zapewnienia pomocy osobom, wymagającym wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w szczególności osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym. Zabezpieczenie pomocy w formie posiłku lub produktów żywnościowych, zakupu leków oraz pomocy w postaci interwencji kryzysowej oraz specjalistycznego poradnictwa psychologicznego.


UWAGA:
Starostwo Powiatowe organizuje wolontariat żeby pomagać mieszkańcom w trudnej sytuacji. Zwracamy się z prośbą do mieszkańców o zaopiekowanie się starszymi osobami z rodziny oraz otoczenia i wyręczanie ich w codziennych czynnościach takich jak na przykład zrobienie zakupów.
Uruchomiamy telefon 756473202 do Wydziału Komunikacji. Zachęcamy wszystkich tych, którzy mają możliwość i czas, aby na zasadzie pomocy otoczyli opieką najsłabszych. Wydział będzie zbierał informacje o potrzebujących jak i o wolontariuszach i przekazywał informacje właściwym gminom.
Krzysztof Wiśniewski Starosta Jeleniogórski podczas wideokonferencji wyraził, że ostatnie dni są szczególnie trudne dla całego świata, ale również dla Polski. Z powodu pandemii koronawirusa zostało wprowadzone wiele ograniczeń, a wszystko w celu zminimalizowania rozprzestrzeniania się śmiertelnego patogenu SARS-CoV-2. Podziękował tym, którzy pozostają praktycznie całe doby na posterunku, mowa o pracownikach służby medycznej, Komend Miejskich Państwowej Straży Pożarnej i Policji.


KOMUNIKAT STAROSTY JELENIOGÓRSKIEGO
OGRANICZENIA w funkcjonowaniu Starostwa w związku z aktualną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną‼️

⭕️Szanowni Państwo, w związku z aktualną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w kraju, w trosce o bezpieczeństwo, zwracamy się z prośbą o załatwienie spraw drogą elektroniczną lub przez telefon.
☎️Wykaz bezpośrednich numerów telefonu do wydziałów znajduje się na stronie internetowej http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/ lista spraw mozliwych do załatwienia w sposób elektroniczny znajduje się na platformie ePUAP.

⭕️Kontakt z Sekretariatem Starosty skąd nastąpi przekierowanie do właściwej komórki organizacyjnej: ☎️tel. 756473100, ????e-mail: sekretariat@powiat.jeleniogorski.pl

⭕️Apelujemy o rozwagę i stosowanie się do komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. Wspólnie minimalizujmy ryzyko zakażenia.

‼️Osobiste załatwianie spraw będzie możliwe w bardzo pilnych i uzasadnionych przypadkach po uprzednim umówieniu telefonicznym.

????Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
➡️1. Klienci chcący zasięgnąć informacji proszeni są o kontakt telefoniczny bądź mailowy.
➡️2. Wszelkie wnioski oraz druki dostępne są na stronie BIP powiatu jeleniogórskiego.
➡️3. Wnioski w sprawach budowlanych kierowane do Wydziału ABP należy wysłać pocztą.
☎️Telefon do Wydziału ABP: 75 64 73 270, ????e-mail: abp@powiat.jeleniogorski.pl

????Wydział Komunikacji
➡️Do odwołania wstrzymuje się możliwość osobistego załatwiania spraw w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze!
➡️Większość spraw takich jak: zgłoszenie zbycia/ nabycia pojazdu, dopisanie adnotacji HAK, GAZ itp., wyrejestrowanie pojazdu można załatwić przesyłając komplet dokumentów pocztą tradycyjną. Zgłoszenie zbycia/ nabycia pojazdu można załatwić również poprzez platformę E-PUAP.
➡️W uzasadnionych przypadkach będzie można złożyć dokumenty pojazdu sprowadzonego z zagranicy lub pojazdu nowego z salonu
w punkcie kancelaryjnym (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu).
➡️W uzasadnionych przypadkach będą również wydawane blankiety nowych praw jazdy, lub zwracane prawa jazdy po zatrzymaniu (również po wcześniejszym telefonicznym umówieniu).
☎️Nr. telefonów:
Prawa jazdy: 75 6473208, -209;
Rejestracja i ewidencja pojazdów: 75 6473205, -206, -207;
Transport i usuwanie pojazdów: 75 6473211;
Ośrodki Szkolenia Kierowców: 75 6473213;
Sekretariat: 75 6473202
????e-mail: komunikacja@powiat.jeleniogorski.pl

????Wydział Oświaty i Zdrowia
➡️Wszelkie pisma, sprawozdania, dokumenty papierowe, itp. skierowane do Wydziału Oświaty i Zdrowia prosimy przesyłać najpierw w formie elektronicznej w postaci skanów i/lub pdf-ów, a oryginały prosimy dostarczać pocztą tradycyjną w innym czasie.
☎️ Telefon do Wydziału OZ: 75 64 73 302, ????e-mail: oswiata@powiat.jeleniogorski.pl

????Wydział Organizacyjny
Przed załatwieniem poniższych spraw prosimy o kontakt drogą elektroniczną: ???? organizacyjny@powiat.jeleniogorski.pl, lub przez telefon ☎️75 64 73 130:
➡️uzyskać zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (Rp-7) po zlikwidowanych jednostkach organizacyjnych,
➡️załatwić sprawy kierowane do Biura Rzeczy Znalezionych,
➡️potwierdzić, przedłużyć ważność lub unieważnić profil zaufany,
➡️uzyskać zaświadczenie Starosty Jeleniogórskiego potwierdzające wpis do Ewidencji Klubów Sportowych Nieprowadzących Działalność Gospodarczej,
➡️załatwić sprawy z zakresu działalności organizacji pozarządowych,
➡️uzyskać zezwolenie na sprowadzenie zwłok osoby zmarłej poza granicami kraju.

????Wydział Dróg Powiatowych
➡️Wszystkie sprawy prowadzone przez Wydział można załatwić drogą elektroniczną, pocztową lub telefonicznie.
➡️Wnioski na zajęcie pasa drogowego i przejazd pojazdów nienormatywnych są do pobrania na stronie BIP, dodatkowe wzory wniosków znajdują się na platformie ePUAP.
Telefon do Wydziału DP: ☎️75 64 73 290, ????e-mail: wdp@powiat.jeleniogorski.pl

????Wydział Finansowo-Budżetowy
Informacje o wysokości opłaty dotyczącej nieruchomości tj. opłaty za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, przekształcenia uzyskacie Państwo informację pod numerem telefonu ☎️75 6473143 lub ☎️75 6473140

????Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
➡️1. Klienci chcący zasięgnąć informacji proszeni są o kontakt telefoniczny bądź mailowy.
➡️2. Gotowe zaświadczenia o lasach oraz karty wędkarskie będą wysyłane za pomocą poczty. Prosimy nie zgłaszać się po ich odbiór w Wydziale.
➡️3. Nowe wnioski w sprawach (zaświadczeń, kart wędkarskich i innych) prosimy o składanie elektronicznie na skrzynkę e-Puap Starostwa Powiatowego lub wysłać pocztą.
➡️4. Wnioski oraz druki dostępne są na stronie BIP Powiatu Jeleniogórskiego – w razie potrzeby mogą również zostać wysłane na Państwa adres mailowy.
W razie pytań prosimy kontaktować się telefonicznie lub mailowo.
Telefony do Wydziału OŚR: ☎️75 64 73 214 - 219, e-mail: ????srodowisko@powiat.jeleniogorski.pl

????Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
➡️Wszelkie sprawy załatwiane w Wydziale będą załatwiane w systemie zdalnym (ePUAP, Poczta Polska, itp.) ☎️tel. 64 73 226, 227,228

????Wydział Promocji, Kultury i Sportu
➡️Wszelie sprawy załatwiane będą po kontakcie telefonicznym ☎️75 64 73 150 lub mailowym ????promocja@powiat.jeleniogorski.pl

????Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
➡️W miarę możliwości załatwianie spraw drogą elektroniczną poprzez platformę internetową SOW/PFRON. ➡️Wnioski dotyczące środków pomocniczych, turnusów rehabilitacyjnych, likwidacji barier architektonicznych, technicznych i komunikowaniu się, przyjmowane będą wyłącznie drogą elektroniczną poprzez platformę internetową SOW/PFRON oraz pocztową – do odwołania.
Szczegółowych informacji udzielamy również telefonicznie pod nr telefonu:
Sekretariat: ☎️75 64 73 277, Dział Świadczeń, Pomocy Instytucjonalnej i Interwencji Kryzysowej: ☎️75 64 73 282/ 75 64 73 283
Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej: ☎️75 64 73 284
lub poprzez e-mail: ????pcpr@pcpr.jgora.pl

????Powiatowy Ośrodek Dokumnetacji Geodezyjnej i Kartograficznej
➡️Bezpośrednia, osobista obsługa interesantów w siedzibie Ośrodka jest wstrzymana do odwołania. Zamówienia realizowane będą poprzez korespondencję pisemną (tradycyjną), e-mail, e-PUAP.
W sprawach pilnych proszę o kontakt telefoniczny pod nr tel. ☎️756473251, ☎️756473253 lub za pomocą poczty elektronicznej e-mail: ????sekretariat@podgik.jgora.pl

????Powiatowy Rzecznik Konsumentów
➡️Wszelkie sprawy załatwiane będą w systemie zdalnym (ePUAP, Poczta Polska, itp.). Klienci nie będą przyjmowani. Kontakt telefoniczny ☎️tel. 75 64 73 111, ????e-mail: m.slomski@powiat.jeleniogorski.pl

źródło:starostwo powiatowe w Jeleniej Górze

#powiatjeleniogórski #koronawirus #sztabkryzysowy