105,8 FM | 106,7 FM | 90,9 FM Dolny Śląsk
30 listopada 2023 - czwartek Imieniny: Andrzeja, Maury, Konstantego

TERAZ
NA ANTENIE

>>

Ziutek Wieczorski

Raport Regionalny
105,8 FM | 106,7 FM | 90,9 FM Dolny Śląsk
30 listopada 2023 - czwartek Imieniny: Andrzeja, Maury, Konstantego

*** MUZYCZNE RADIO W CYFROWYM SYSTEMIE DAB+ W CAŁEJ POLSCE: * Warszawa: kanał 11B * Wrocław: kanał 12B, nadajnik na budynku Sky Tower * Katowice: kanał 10B, nadajnik na budynku Altus * Łodź: kanał 10C * Gdańsk: kanał 5C, nadajnik na budynku Olivia Star * Kraków: kanał 9A * w woj. małopolskim i podkarpackim: kanał 10B * woj. śląskie: kanał 5B z dwóch nadajników * Opole: kanał 10C * Szczecin: kanał 12B * Andrychów: kanał 8D ***                  

Breaking News
30 listopada 2023 - czwartek | Imieniny: Kamila i Szymona | NAJLEPSZE HITY NA DZIEŃ DOBRY

1577110994

Prorozwojowy budżet Dolnego Śląska 2020!

Większe o ponad 131 milionów złotych dochody województwa i nadwyżka budżetowa sięgająca niemal 30 milionów złotych.


Sejmik przyjął budżet Dolnego Śląska na rok 2020. Nasz region jest jedynym województwem w Polsce bez deficytu budżetowego. Mówi Marek Obrębalski w-ce Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Samorząd będzie miał w przyszłym roku do dyspozycji 1,29 mld złotych. W budżecie największe wydatki przeznaczone będą się na m.in. na transport, wsparcie rozwoju regionalnego, ochronę zdrowia kulturę, edukację i ochronę środowiska.

Około połowę dochodów województwa zapewnia udział we wpływach z podatków. Dlatego tak ważne było zmniejszenie o 15% podatku kopalnianego, co było jednym z głównych punktów umowy koalicyjnej. Dzięki temu KGHM, który w największym stopniu zasila wpływy do budżetu z tytułu podatku CIT, ma możliwość dynamiczniejszego rozwoju, a tym samym większych wpłat do budżetu regionu.

W przyszłym roku Dolny Śląsk będzie dysponował nadwyżką budżetową sięgającą niemal 30 milionów złotych i nadwyżką operacyjną niemal 240 milionów złotych. O 60% zmniejszeniu uległa kwota kredytu, a wydatki majątkowe, czyli na inwestycje, wzrosły o około 30% sięgając kwoty 446 milionów złotych. Dzięki staraniom zarządu województwa w roku 2020 Dolny Śląsk nie będzie wpłacał do budżetu państwa tzw. 'Janosikowego”.

Przedstawiono również stan realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Do końca października zatwierdzonych zostało 3871 wniosków o dofinansowanie na kwotę 8 miliardów 220 milionów złotych. Stanowi to 85,57% dostępnych pieniędzy.


Transport
Na projekty drogowe i kolejowe zarząd województwa chce przeznaczyć przeszło 671 mln złotych. Przebudowa i remonty dróg i mostów pochłoną około 98 milionów złotych, a na dotowanie i organizowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich zarezerwowano ponad 132 miliony złotych. Na bieżące utrzymanie dróg trafi 51 milionów złotych, a niemal 80 przeznaczonych zostanie na poprawę stanu infrastruktury, czyli niezbędne remonty i modernizacje.


- Będziemy kontynuować wiele inwestycji rozpoczętych już w latach poprzednich, m.in. wschodnią obwodnicę Wrocławia, a także obwodnice Oleśnicy, Góry czy Złotoryi. Chcemy też przygotować dokumentację projektową pod przyszłą perspektywę unijną na lata 2021 – 2027 – mówi Tymoteusz Myrda, członek zarządu województwa.


Konsekwentnie rozwijana będzie również oferta kolejowa w naszym regionie. Dolny Śląsk stale notuje najszybszy wzrost liczby pasażerów kolei w skali kraju. Na te działania składać się będą przejęcia od PKP kolejnych linii kolejowych i ich remonty, a także inwestycje w nowy tabor i zagęszczanie siatki połączeń w regionie.


Ochrona zdrowia
Na ochronę zdrowia w 2020 roku przeznaczone zostanie niemal 58 milionów złotych. Są to środki dedykowane dla szpitali i jednostek których organem założycielskim jest samorząd województwa dolnośląskiego. Najważniejsze działania to m.in. połączenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy i Obwodu Lecznictwa Kolejowego, kontynuowanie programu stypendialnego dla studentów pielęgniarstwa, programy profilaktyki stomatologicznej, czy rozwiązywania problemów uzależnień, a także wsparcie działań związanych ze wsparciem psychiatrii dzieci i młodzieży.

Edukacja
Na edukację i sprawy społeczne zaplanowano niemal 100 milionów złotych. Najistotniejsze działania to wspieranie dwóch nowych zakładów aktywności zawodowej (do tej pory samorząd wspierał ich w regionie 6) dzięki którym kolejne kilkadziesiąt osób z niepełnosprawnościami zyska możliwość pracy zawodowej. Nadal wspierany będzie dolnośląski budżet obywatelski, a także działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Wśród inwestycji infrastrukturalnych warto wspomnieć rozbudowę internatu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Karpaczu. Inwestycja ważna ponieważ ściśle związana z inną realizowaną przez samorząd województwa, a mowa o budowie Dolnośląskiego Centrum Sportu w Jakuszycach.


Sport i turystyka
Na sport przeznaczonych zostanie niemal 30 milionów złotych. Dwie największe inwestycje to powstające już na Polanie Jakuszyckiej Dolnośląskie Centrum Sportu, a także budowa we Wrocławiu hali lekkoatletycznej. Hala powstanie przy współpracy z Ministerstwem Sportu oraz samorządem Wrocławia.

Przyszłoroczny budżet zakłada również działania na popularyzację sportu, w tym wsparcie imprez dedykowanych amatorom, takich jak np. Bike Maraton, a także stypendia dla utalentowanych sportowców czy modernizację bazy sportowej w regionie.


Jednym z działań będzie również łączenie istniejących na Dolnym Śląsku tras rowerowych w jedną całość. Dziś w sumie jest ich już w regionie ponad 100km jednak nie tworzą spójnej sieci. Dlatego we współpracy z Instytutem Rozwoju Terytorialnego stworzona została mapa, która pozwoli zidentyfikować miejsca gdzie potrzebna jest budowa nowych ścieżek, oraz pokaże jak je poprowadzić aby łączyły się z istniejącymi. W budowie tras uczestniczyć będą samorządy gminne.


Kultura
Wydatki na kulturę w regionie przekroczą 90 milionów złotych i będą większe od ubiegłorocznych o 7,7 miliona.


- Dzięki porozumieniu osiągniętemu z władzami Wrocławia i Ministerstwa Kultury, dotyczącemu finansowania przez samorząd województwa Narodowego Forum Muzyki, mogliśmy przeznaczyć więcej pieniędzy na instytucje kultury w regionie. W sumie mamy ich 17 i wszystkie mają swoje potrzeby – wyjaśnia Michał Bobowiec.


Rozwój Regionalny
Na wsparcie rozwoju regionalnego zaplanowano ponad 107 milionów złotych. Najważniejsze zadania to m.in. wspieranie rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości, a także zarządzanie rozwojem regionalnym. Mowa o tworzeniu niezbędnych analiz, na podstawie których programowane będzie wsparcie finansowe Dolnego Śląska w przyszłej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.

Rolnictwo i ochrona środowiska

Najwięcej, bo aż 27 milionów złotych, przeznaczonych zostanie na ochronę gruntów rolnych. Niemal 4 miliony złotych pozwoli kontynuować programy odnowy wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Ważnymi programami wspieranymi w przyszłym roku będą także kampania antysmogowa, czy program małej retencji. W sumie na te cele zaplanowano ponad 51 milionów złotych.

#dolnyslask #budżetwojewództwadolnośląskiego