105,8 FM | 106,7 FM | 90,9 FM Dolny Śląsk
06 grudnia 2023 - środa Imieniny: Mikołaja, Jaremy, Emiliana

TERAZ
NA ANTENIE

>>

Ziutek Wieczorski

Noc na HitPlanecie
105,8 FM | 106,7 FM | 90,9 FM Dolny Śląsk
06 grudnia 2023 - środa Imieniny: Mikołaja, Jaremy, Emiliana

*** MUZYCZNE RADIO W CYFROWYM SYSTEMIE DAB+ W CAŁEJ POLSCE: * Warszawa: kanał 11B * Wrocław: kanał 12B, nadajnik na budynku Sky Tower * Katowice: kanał 10B, nadajnik na budynku Altus * Łodź: kanał 10C * Gdańsk: kanał 5C, nadajnik na budynku Olivia Star * Kraków: kanał 9A * w woj. małopolskim i podkarpackim: kanał 10B * woj. śląskie: kanał 5B z dwóch nadajników * Opole: kanał 10C * Szczecin: kanał 12B * Andrychów: kanał 8D ***                  

Breaking News
06 grudnia 2023 - środa | Imieniny: Kamila i Szymona | NAJLEPSZE HITY NA DZIEŃ DOBRY

1576760570

Rodziny zastępcze poszukiwane!

To jedna z najpiękniejszych misji, jaką może podjąć każdy z nas. PCPR w Jeleniej Górze poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla dzieci.


'Ze swej strony deklarujemy pełne wsparcie i pomoc' – mówi dyrektor PCPR Ewelina Wójcik. Dzisiaj z rodzinami zastępczymi z terenu powiatu jeleniogórskiego spotkał się starosta Krzysztof Wiśniewski, dziękując im za trud włożony w opiekę nad dziećmi. Rodzina zastępcza jest formą czasowej opieki do momentu, aż rodzice biologiczni nie rozwiążą sytuacji kryzysowej w jakiej się znaleźli i jaka stworzyła zagrożenie dla bezpieczeństwa ich dzieci. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu - mówi dyrektor PCPR.

Rodziny zastępcze niezawodowe
Aby zostać rodzicem zastępczym niezawodowym nie trzeba rezygnować z pracy. Do swojego domu przyjmuje się dziecko, któremu trzeba zapewnić właściwą opiekę, edukację i dać miłość, po prostu przybywa nowy członek rodziny. Rodzice zastępczy otrzymują pomoc finansową na częściowe pokrycie wydatków ponoszonych na utrzymanie dziecka.

Zawodowe rodziny zastępcze
Umiejętność opiekowania się dziećmi może stać się zawodem. W taki sposób funkcjonują zawodowe rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka. Rodzic zastępczy, opiekując się dziećmi, otrzymuje za swoją 24-godzinną pracę wynagrodzenie.
W tym przypadku również przyjmuje się do swojego domu dzieci, ale opieka nad nimi staje się profesją.

Rodziny zastępcze spokrewnione z dzieckiem
W Polsce, w systemie opieki nad dzieckiem jako priorytet określono znalezienie nowych opiekunów dla dzieci w ich jak najbliższej rodzinie – u babci, cioci, czy u starszego rodzeństwa.

Wszyscy kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej muszą odbyć szkolenie w PCPR oraz uzyskać kwalifikacje i pozytywną opinię psychologa oraz organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. W miejscu zamieszkania rodziny przeprowadzany jest wywiad środowiskowy, podczas którego ustala się m.in. czy warunki mieszkaniowe pozwalają na przyjęcie dziecka. Przy doborze rodziny zastępczej dla dziecka uwzględnia się odpowiednią różnicę wieku między kandydatami do pełnienia funkcji rodziny zastępczej a dzieckiem, poziom rozwoju i sprawności dziecka, wymagania w zakresie pomocy profilaktyczno – wychowawczej oraz możliwości zaspokajania potrzeb dziecka, zasadę nierozłączania rodzeństwa i w miarę możliwości, opinię wyrażoną przez dziecko.

JEŚLI CHCESZ ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ TO:
1. Omów plany przyjęcia dziecka pod pieczę zastępczą ze swoją najbliższą rodziną, decyzję podejmijcie wspólnie.
2. Zastanówcie się, jakie są Wasze motywacje przyjęcia dziecka.
3. Skontaktujcie się z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze.

Zgodnie z polskim prawem rodziną zastępczą może zostać małżeństwo lub osoba samotna. Muszą przy tym spełniać następujące warunki:

1. dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
2. nie były nigdy pozbawione władzy rodzicielskiej (władza rodzicielska nie była im ograniczona ani nie jest zawieszona);
3. wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
4. nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
5. są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
6. przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7. zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
- rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
- właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
- wypoczynku i organizacji czasu wolnego;
8. nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9. (w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej) co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.


Jeżeli ukończyłeś 18 rok życia, przyłącz się do pomagania funkcjonującym rodzinom zastępczym – zostań wolontariuszem

Oprócz kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, poszukujemy osób dysponujących wolnym czasem, a chcących zrobić coś dla drugiego człowieka, m.in. pomóc w nauce dzieciom w wieku szkolnym. Zapraszamy do kontaktu!

KONTAKT:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze
ul. Podchorążych 15

Ewelina Wójcik - Dyrektor PCPR

Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Marzena Katra – Kierownik
(rodziny zastępcze, usamodzielnienia wychowanków rodzin zastępczych)
Telefon: 75 64 73 284
E-mail: marzena.katra@pcpr.jgora.pl

Urszula Barczyk - pedagog
(rodziny zastępcze, usamodzielnienia wychowanków rodzin zastępczych)
E-mail: u.barczyk@pcpr.jgora.pl
Alina Fluder
Telefon: 75 64 73 285

Agata Madejska - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Telefon: 75 64 73 285

Kamila Łozińska - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Telefon: 75 64 73 285

Dorota Gałuza - psycholog
(poradnictwo, szkolenia dla funkcjonujących rodzin zastępczych)
Telefon: : 75 64 73 286

Zdjęcia


#powiatjeleniogórski #rodzinazastępcza #pcpr